وکیل-خانواده

وکیل خانواده

شاهین احدپور وکالت و حقوق قضائی در ایران دیدگاه خود را بیان کنید

خانواده به عنوان زیر بنای جوامع همواره منشاء تمدن ها و فرهنگ ها بوده است.حمایت و هدایت خانواده به جایگاه متعالی اش موجب اصلاح جامعه و غفلت از آن موجب سقوط جامعه در ورطه گمراهی و تباهی است.