اقامت آلمان برای کودکان متولد آلمان و والدین

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

والدین معمولاً هنگام به دنیا آمدن كودك هیجان زده می شوند و سوالات زیادی دارند. اما جدا از سؤالات عمومی در مورد بارداری و پرورش فرزند، والدین پناهنده/مهاجر غالباً در مورد اجازه اقامت  کودک خود هم سؤال دارند. در این صفحه می توانید همه اطلاعات در مورد حق اقامت در آلمان برای خود و فرزند شما که در آلمان متولد شده است را بخوانید .

چه حقوق و امتیازاتی برای کودکان متولد آلمان وجود دارد؟

فرزند من در آلمان متولد شده است، میتواند تابعیت آلمان را دریافت کند؟

کودکی که در آلمان متولد میشود، در صورتی تابعیت آلمانی دریافت می کند که حداقل یکی از والدین در زمان تولد نوزاد تابعیت آلمانی داشته باشد یا حداقل ۸ سال در آلمان اقامت قانونی داشته باشد و یا دارای اجازه اقامت دائم آلمان (Niederlassungserlaubnis) 

 باشد. هشت سال اقامت قانونی بدان معنی است که یکی ازوالدین در طول ۸ سال اجازه اقامت قانونی داشته باشد داشته باشد، دولدونگ اقامت حساب نمیشود. اگر والدین به عنوان پناهنده به آلمان امده باشند، دوران پناهندگی هم در این هشت سال حساب میشود. همراه با تابعیت آلمان، فرزند شما می تواند تابعیت کشور خود را نیز داشته باشد.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر والدین کودک ازدواج قانونی نکرده اند و متاهل نیستند و پدر طفل تابعیت آلمانی دارد یا حداقل ۸ سال در آلمان اقامت قانونی داشته باشد و یا دارای اجازه اقامت دائم آلمان (Niederlassungserlaubnis)  باشد، کودک درصورتی میتواند تابعیت آلمانی کسب کند که پدر بصورت رسمی به عنوان پدر تائید شود. اینکه پروسه تائیدی پدر چطور است را در قسمت بعدی این نوشته بخوانید.

اگر هیچ یک از والدین الزامات ذکر شده در بالا را برآورده نکنند، کودک به طور خودکار تابعیت آلمان را کسب نخواهد کرد. اما بعدا که والدین شرایط مورد نیاز را کامل کردند، کودک هم بهمراه والدین می تواند شهروندی آلمان را اخذ کند. تا آن زمان فرزند هم تابعیت و اقامتی خواهد داشت که والدین دارند.

نکته مهم: برای فرزندان والدین بدون تابعیت، شرایط ویژه ای برای اخذ تابعیت آلمان وجود دارد:
 • کودک باید از بدو تولد بدون تابعیت باشد.
 • کودک باید در آلمان یا در هواپیما یا کشتی آلمانی به دنیا آمده باشد.
 • کودک باید حداقل ۵ سال در آلمان اقامت قانونی داشته باشد.
 • کودک نباید به جرمی که جزایش بیش از پنج سال حبس باشد محکوم شده باشد
 • کودک باید قبل از سن ۲۱سالگی درخواست تابعیت کند.
آیا کودکانی که درآلمان متولد میشوند اجازه اقامت را دریافت می کنند؟

اینکه یک کودک بعد ازتولد در آلمان اجازه اقامت دریافت میکند یا خیر، بستگی به وضعیت والدین دارد.

 • اگر والدین قبلاً به عنوان پناهنده قبول شده باشند، وضعیت پناهندگی یا حمایت های فرعی دریافت کرده باشند، فرزند شان که در آلمان متولد میشود برای دریافت اقامت ازدو گزینه برخوردار است:
 1. اگر می توانید از کشور و یا سفارت کشورخود برای کودک پاسپورت بگیرید، می تواند برای فرزند خود طبق ماده ۳۳ قانون اقامت آلمان درخواست اقامت کنید. برای درخواست اجازه اقامت، باید به اداره مهاجرت محلی خود مراجعه کرده و اجازه اقامت خود و گذرنامه و تصدیق تولد فرزند خود را ارائه دهید. لطفا توجه داشته باشید که به عنوان پناهجو و یا پناهنده قبول شده، اجاز ندارید به سفارت کشور خود مراجعه کتید ویا به کشور سفر کنید. اطلاعات دقیق در مورد گواهی تولد فرزند خود را در صفحه بارداری بخوانید.
 2. شما می توانید برای فرزند خود درخواست پناهندگی کنید. برای انجام این کار، باید نامه ای غیر رسمی به اداره بامف درشهرنورنبرگ  (BAMF, Unit 716, Frankenstraße 210, 90461 Nuremberg) بفرستید و بنویسید که می خواهید برای فرزند تان که در آلمان بدنیا آنده است تقاضی پناهندگی کنید. در نامه باید همه اطلاعات شما به شمول شماره پرونده پناهندگی نوشته شود. بر علاوه گواهی تولد طفل هم باید فرستاده شود. بعد از این درخواست به کودک شما مانند اقامت خود شما صادر میشود بعد از اینکه بامف درخواست شما را پذیرفت باید با نامه تائیدی آنها به اداره امور خارجیان مراجعه کنید و برای کودک درخواست پاسپورت و اقامت کنید.
 • اگر پرونده پناهندگی شما هنوز در جریان است یا درخواست پناهندگی شما رد شده است یا هم اقامت ممنوعیت ملی اخراج (Abschiebungsverbot) دارید، به طور خودکار مراحل پناهندگی کودک شما هم آغاز می شود و برایش اجازه اقامت موقت (Aufenthaltsgestattung) داده میشود. برای شروع مراحل پناهندگی، باید با ارائه تصدیق تولد کودک در مورد تولد فرزند خود به اداره مهاجرت اطلاع دهید. هنگامی که مراحل پناهندگی برای فرزند شما آغاز شود، به صورت کتبی به شما اطلاع داده می شود. از شما در مورد نوعیت پناهندگی کودک پرسیده میشود. بهتر است قبل از جواب دادن از یک مرکز مشاوره یا وکیل مشاوره بگیرید. این می تواند یک تصمیم فریبنده باشد. به این عنوان که اگر درخواست شما رد شود از کودک هم رد خواهد شد اما اگر درست تصمیم بگیرید ممکن است از کودک رد نشود. اگر برای فرزندتان درخواست پناهندگی نکنید، برایش اقامت دولدونگ (Duldung) صادر خواهد شد. برای یافتن یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود به وب سایت موسسه پروازول proasyl.de مراجعه کنید. وکلای حقوقی در بخش مهاجرت را هم در وب سایت rechtsberaterkonferenz.de بیابید.
اگرفرزند من تابعیت آلمانی داشته باشد می توانم اجازه اقامت آلمان را دریافت کنم؟

اگر فرزندی با تابعیت آلمانی دارید، طبق ماده ۲۸ بند ۱ قانون اقامت المان می توانید اقامت پیوند خانواده  (Familiennachzug zu Deutschen) دریافت کنید. حتی اگر در آلمان هستید هم می توانید این مجوز اقامت دریافت کنید. پیش نیاز این است که شما در واقع از کودک مراقبت کنید و با ارائه اظهار نامه حضانت مشترک والدین (gemeinsame Sorgerechterklärung) این امر را ثابت کنید. داشتن چنین سندی به این معنی است که شما با پدر کودک در حضانت فرزند خود شریک هستید، چون کسی که از حق حضانت برخوردار است مسئولیت مراقبت از کودک را هم میتواند برعهده داشته باشد. اگر پدر و مادر ازدواج رسمی کرده باشند هر دو بصورت مشترک حق حضانت دارند در غیر این صورت تنها مادر حق حضانت دارد. اگر مادر بخواهد  که پدر هم ازحق حضانت برخوردار باشد باید با مراجعه به اداره یوگند امت حضانت نامه (Sorgerechtserklärung) دریافت کنند. اداره یوگند امت در محل خود را در این وب سایت jugendaemter.de پیدا کنید. برای درخواست اقامت آلمان به دلیل داشتن یک فرزند با تابعیت آلمانی بر علاوه حق حضانت (Sorgerechtserklärung) مدارک زیر را هم نیاز دارید:

 • پاسپورت معتبر
 • تصدیق تولد فرزند که نام شما در آن به عنوان مادر یا پدر ذکر شده است.
 • در صورتی که با کودک زندگی نمی کنید نیاز به تائیدی پدر یا مادر کودک و یا مدرکی دیگری دارید که ثابت کند شما از کودک سرپرسی و نگهداری میکنید.
 • لازم نیست ثابت کنید که کار میکنید و یا هزینه های زندگی را خودتان میپردازید. حتی اگر از اداره های جاب سنتر و یا سوسیال کمک دریافت کنید، می توانید این اقامت را بگیرید.

لطفاً توجه داشته باشید: برای به دست آوردن اجازه اقامتی که در بالا ذکر شد، نباید ممنوعیت اقامت در آلمان (مثلاً به دلیل اینکه قبلا از آلمان اخراج شده بودید) برای شما صادر شده باشد.

اگر این اقامت را دریافت کنید، پس از گذشت سه سال زندگی در آلمان با چنین این اقامت، می توانید طبق ماده ۲۸ قانون اقامت آلمان درخواست اقامت دائم کنید. پیش شرط اخذ اقامت دائم در این مورد این است که شما همچنان از کودک مراقبت کنید یک مقدار زبان آلمانی بیاموزید. اگر حق حضانت فرزند خود را ندارید باز هم میتوانید اقامت بگیرد اما شرایطش فرق میکند و باید حتما با وکیل صحبت کنید.

اگر فرزند من اقامت آلمان را داشته باشد، می توانم اقامت بگیرم؟

اگر فرزند شما از طریق یکی از والدین (مادر یا پدر) اجازه اقامت آلمان را داشته باشد، شما همچنین می توانید درخواست اجازه اقامت کنید. اما اینکه موفق میشوید یا خیر، بستگی به مشخصات پرونده شما دارد. شما می توانید با مراجعه به یک مرکز مشاوره و یا یک وکیل، اطلاعات بیشتری در مورد شانس گرفتن این نوع اقامت کسب کنید. برای یافتن یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود به وب سایت موسسه پروازول proasyl.de  مراجعه کنید. وکلای حقوقی در بخش مهاجرت را هم در وب سایت rechtsberaterkonferenz.de بیابید.

شرط اصلی دریافت مجوز اقامت به دلیل اینکه فرزند شما اقامت آلمان را دارد؛ این است که شما از کودک مراقبت کنید. اگر پدر کودک هستید، ابتدا باید پدر بودن خود را نیز رسمی کنید و حضانت  نامه مشترک  (Sorgerechtserklärung) والدین را امضا کرده باشید. داشتن چنین سندی به این معنی است که شما با پدر یا مادر کودک در حضانت فرزند خود شریک هستید چون کسی که از حق حضانت برخوردار است مسئولیت مراقبت از کودک را هم میتواند بر عهده داشته باشد. اگر پدر و مادر ازدواج رسمی کرده باشند هر دو بصورت مشترک حق حضانت دارند در غیر این صورت تنها مادر حق حضانت دارد. اگر مادر بخواهد  که پدر هم ازحق حضانت برخوردار باشد باید با مراجعه به اداره یوگند امت حضانت نامه (Sorgerechtserklärung) دریافت کنند. اداره یوگند امت در محل خود را در این وب سایت jugendaemter.de پیدا کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر فرزند زیر سن ۱۸ سال شما در آلمان به عنوان پناهنده شناخته شده باشد، آیین نامه ادغام خانواده برای شما اعمال می شود. در بخش پیوند خانواده برای پناهجویان اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنید.

منظور از تشخیص پدر کودک (Vaterschaftsanerkennung) چیست؟

اگر متاهل نیستید ولی یک طفل به دنیا آورده اید، پدر کودک باید رسماً پدر بودنش را تصدیق کند و طفل را به عنوان فرزند بیولوژیکی خود قبول کند. وقتی پدر بودنش را رسمی کند و قانونا پدر طفل معروفی شود، وی موظف است خدمات نگهداری از بچه را تأمین کند و تنها در این صورت کودک می تواند تابعیت پدر را داشته باشد. برای به رسمیت شناختن پدر، والدین کودک باید با هم به اداره رفاه کودکان ونوجوانان (Jugendamt) محل زندگی خود مراجعه کنند. خدمات تشخیص پدر رایگان است. مادر باید پاسپورت و یا شناسنامه همچنان دفترچه مادر (Mutterpass) و تصدیق تولد (Geburtsurkunde) خود را بهمراه داشته باشد. تصدیق تولد خود طفل هم ضروری است اگر هنگام تولد دریافت کرده باشید. بدون داشتن مدارک لازم، تشخیص پدرمعمولاً امکان پذیر نیست. در این صورت، از یک مرکز مشاوره یا یک وکیل مشاوره بگیرید. برای یافتن یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود به وب سایت موسسه پروازول proasyl.de  مراجعه کنید. وکلای حقوقی در بخش مهاجرت را هم در وب سایتلطفاً توجه داشته باشید: اداره رفاه کودکان ونوجوانان (Jugendamt) می تواند درخواست شما را برای تشخیص پدر به اداره مهاجرت گزارش دهد. اگر آنها گمان كنند كه شما فقط برای دریافت اقامت برای خود و یا کودک خود شخصی را پدر کودک معروفی میکنید که واقعا پدر اصلی طفل نیست، برای شما خطرناک خواهد بود.rechtsberaterkonferenz.de بیابید.

اگر پدر نخواهد قبول کند که پدر طفل است، چه کنم؟

اگر پدر کودک مایل نیست بصورت رسمی پدر طفل تشخیص شود، می توانید برای تعیین پدر (Antrag auf Feststellung der Vaterschaft) به دادگاه خانواده مراجعه کنید. دادگاه خانواده پس از آن دستور آزمایش پدر را (Vaterschaftstest) را صادر می کند. آزمایش پدربودن «دی ان ای (DNA)» پدر و فرزند را مقایسه می کند تا ثابت کند که آیا او واقعاً پدر کودک است یا خیر. دادگاه خانواده در منطقه خود را در وب سایت gerichtsverzeichnis.de پیدا کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.