سیستم ثبت آدرس و مشخصات افراد در اداره شهرداری در آلمان

نیک احدپور اطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

همه افرادی که به آلمان می آیند و میخواهند بیشتر از سه ماه اقامت کنند با پس از دو هفته آدرس محل زندگی و مشخصات خود را در ادارات مربوط ثبت کنند. حتی اگر مایل به درخواست پناهندگی نباشید، باید بعد از ورود و اقامت تان با ادارت محلی خبر دهید. برای این موضوع یک قانون Bundesmeldegesetz هم  وجود دارد. این نوع رجیستر شدن ربطی به پناهندگی ندارد و اما اگر به عنوان یک پناهنده به ألمان آمده‌اید باید هم به عنوان سکونت د رآلمان و هم به عنوان پناهنده در اداره های مهاجرت ثبت شوید. اداره های مربوط برای ثبت نام را در این وب سایت melderegister-auskunft.de پیدا کنید.