درجات تحصیلی در آلمان

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

به دلیل متفاوت بودن نظام آموزشی و تحصیلی درشانزده ایالت فدرال آلمان، شما به تعداد دیگری از نهادهای دانشگاهی برخواهید خورد. به عنوان مثال، بادن وورتمبرگ دارای دانشگاه های خاص آموزش و پرورش (Pädagogische Hochschule) است که بیشتر شامل رشته های تربیت معلم میشود. علاوه بر این، کلیسا های کاتولیک و پروتستان موسسات تحصیلی خاص خودشان را دارند که شامل رشته های زیاد غیر مذهبی هم میشود. همچنان تعداد زیادی از دانشگاه های خصوصی وجود دارند که توسط دولت به رسمیت شناخته شده اند و مدارک شان مساوی با مدارک دانشگاه های دولتی است.