شهر اسن در آلمان

شهر اسن آلمان

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

اما یکی از شهرهایی از آلمان که در منطقه ای نزدیک به رودخانه راین قرار گرفته است، شهر اسن آلمان می باشد. این شهر در کنار یکی از شعبات رودخانه راین بنام (Ruhr) قرار گرفته و از میان محله هایی به نام Kupferdreh، Heisingen و … گذر می کند.