حقوق-فرزندی

حقوق فرزندی

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

در آلمان کیندرگلد Kindergeld یا مزایای کودک به والدین اصلی یا قیم و سرپرست بچه (شامل پدربزرگ, مادربزرگ, ناپدری یا نا مادری یا والدینی که کودک را به سرپرستی گرفته اند تعلق میگیرد.