حقوق-فرزندی

حقوق فرزندی

شاهین احدپور اطلاعاتی در مورد کشور آلمان دیدگاه خود را بیان کنید

در آلمان کیندرگلد Kindergeld یا مزایای کودک به والدین اصلی یا قیم و سرپرست بچه (شامل پدربزرگ, مادربزرگ, ناپدری یا نا مادری یا والدینی که کودک را به سرپرستی گرفته اند تعلق میگیرد.