شهر اسن در آلمان

شهر اسن آلمان

شاهین احدپور اطلاعاتی در مورد کشور آلمان دیدگاه خود را بیان کنید

اما یکی از شهرهایی از آلمان که در منطقه ای نزدیک به رودخانه راین قرار گرفته است، شهر اسن آلمان می باشد. این شهر در کنار یکی از شعبات رودخانه راین بنام (Ruhr) قرار گرفته و از میان محله هایی به نام Kupferdreh، Heisingen و … گذر می کند.