انواع-شرکت-در-آلمان

انواع شرکت در آلمان

شاهین احدپور ثبت شرکت در آلمان دیدگاه خود را بیان کنید

ویژگی مهم مشارکت ، تعهد شخصی شرکا در قبال کار خود می باشد و حداقل باید دو شریک برای تشکیل این نوع شرکت وجود داشته باشد و انئاع مختلفی دارد.