اقامت آلمان برای کودکان متولد آلمان و والدین

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

والدین معمولاً هنگام به دنیا آمدن كودك هیجان زده می شوند و سوالات زیادی دارند. اما جدا از سؤالات عمومی در مورد بارداری و پرورش فرزند، والدین پناهنده/مهاجر غالباً در مورد اجازه اقامت کودک خود هم سؤال دارند. در این صفحه می توانید همه اطلاعات در مورد حق اقامت در آلمان برای خود و فرزند شما که در آلمان متولد شده است را بخوانید .