بیمه های اجباری برای مهاجرین

بیمه های اجباری برای مهاجرین

شاهین احدپور پاسخ به سوالات شما, ثبت شرکت در آلمان, ویدیو دیدگاه خود را بیان کنید

متقاضیان مهاجرت به آلمان می بایستی در بدو ورود به آلمان و قبل از اتمام اعتبار بیمه مسافرتی خود، اقدام به عقد قرارداد بیمه درمانی کنند. همچنین اگر سن مهاجر بابلای 45 سال باشد، متقاضی می بایستی یا اقدام به عقد قرارداد بیمه بازنشستگی خصوصی نماید و یا اینکه زیر پوشش بیمه بازنشستگی دولتی قراربگیرد.