اقامت آلمان برای کودکان متولد آلمان و والدین

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

والدین معمولاً هنگام به دنیا آمدن كودك هیجان زده می شوند و سوالات زیادی دارند. اما جدا از سؤالات عمومی در مورد بارداری و پرورش فرزند، والدین پناهنده/مهاجر غالباً در مورد اجازه اقامت  کودک خود هم سؤال دارند. در این صفحه می توانید همه اطلاعات در مورد حق اقامت در آلمان برای خود و فرزند شما که در آلمان متولد شده است را بخوانید .

چه حقوق و امتیازاتی برای کودکان متولد آلمان وجود دارد؟

فرزند من در آلمان متولد شده است، میتواند تابعیت آلمان را دریافت کند؟

کودکی که در آلمان متولد میشود، در صورتی تابعیت آلمانی دریافت می کند که حداقل یکی از والدین در زمان تولد نوزاد تابعیت آلمانی داشته باشد یا حداقل ۸ سال در آلمان اقامت قانونی داشته باشد و یا دارای اجازه اقامت دائم آلمان (Niederlassungserlaubnis) 

 باشد. هشت سال اقامت قانونی بدان معنی است که یکی ازوالدین در طول ۸ سال اجازه اقامت قانونی داشته باشد داشته باشد، دولدونگ اقامت حساب نمیشود. اگر والدین به عنوان پناهنده به آلمان امده باشند، دوران پناهندگی هم در این هشت سال حساب میشود. همراه با تابعیت آلمان، فرزند شما می تواند تابعیت کشور خود را نیز داشته باشد.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر والدین کودک ازدواج قانونی نکرده اند و متاهل نیستند و پدر طفل تابعیت آلمانی دارد یا حداقل ۸ سال در آلمان اقامت قانونی داشته باشد و یا دارای اجازه اقامت دائم آلمان (Niederlassungserlaubnis)  باشد، کودک درصورتی میتواند تابعیت آلمانی کسب کند که پدر بصورت رسمی به عنوان پدر تائید شود. اینکه پروسه تائیدی پدر چطور است را در قسمت بعدی این نوشته بخوانید.

اگر هیچ یک از والدین الزامات ذکر شده در بالا را برآورده نکنند، کودک به طور خودکار تابعیت آلمان را کسب نخواهد کرد. اما بعدا که والدین شرایط مورد نیاز را کامل کردند، کودک هم بهمراه والدین می تواند شهروندی آلمان را اخذ کند. تا آن زمان فرزند هم تابعیت و اقامتی خواهد داشت که والدین دارند.

نکته مهم: برای فرزندان والدین بدون تابعیت، شرایط ویژه ای برای اخذ تابعیت آلمان وجود دارد:
 • کودک باید از بدو تولد بدون تابعیت باشد.
 • کودک باید در آلمان یا در هواپیما یا کشتی آلمانی به دنیا آمده باشد.
 • کودک باید حداقل ۵ سال در آلمان اقامت قانونی داشته باشد.
 • کودک نباید به جرمی که جزایش بیش از پنج سال حبس باشد محکوم شده باشد
 • کودک باید قبل از سن ۲۱سالگی درخواست تابعیت کند.
آیا کودکانی که درآلمان متولد میشوند اجازه اقامت را دریافت می کنند؟

اینکه یک کودک بعد ازتولد در آلمان اجازه اقامت دریافت میکند یا خیر، بستگی به وضعیت والدین دارد.

 • اگر والدین قبلاً به عنوان پناهنده قبول شده باشند، وضعیت پناهندگی یا حمایت های فرعی دریافت کرده باشند، فرزند شان که در آلمان متولد میشود برای دریافت اقامت ازدو گزینه برخوردار است:
 1. اگر می توانید از کشور و یا سفارت کشورخود برای کودک پاسپورت بگیرید، می تواند برای فرزند خود طبق ماده ۳۳ قانون اقامت آلمان درخواست اقامت کنید. برای درخواست اجازه اقامت، باید به اداره مهاجرت محلی خود مراجعه کرده و اجازه اقامت خود و گذرنامه و تصدیق تولد فرزند خود را ارائه دهید. لطفا توجه داشته باشید که به عنوان پناهجو و یا پناهنده قبول شده، اجاز ندارید به سفارت کشور خود مراجعه کتید ویا به کشور سفر کنید. اطلاعات دقیق در مورد گواهی تولد فرزند خود را در صفحه بارداری بخوانید.
 2. شما می توانید برای فرزند خود درخواست پناهندگی کنید. برای انجام این کار، باید نامه ای غیر رسمی به اداره بامف درشهرنورنبرگ  (BAMF, Unit 716, Frankenstraße 210, 90461 Nuremberg) بفرستید و بنویسید که می خواهید برای فرزند تان که در آلمان بدنیا آنده است تقاضی پناهندگی کنید. در نامه باید همه اطلاعات شما به شمول شماره پرونده پناهندگی نوشته شود. بر علاوه گواهی تولد طفل هم باید فرستاده شود. بعد از این درخواست به کودک شما مانند اقامت خود شما صادر میشود بعد از اینکه بامف درخواست شما را پذیرفت باید با نامه تائیدی آنها به اداره امور خارجیان مراجعه کنید و برای کودک درخواست پاسپورت و اقامت کنید.
 • اگر پرونده پناهندگی شما هنوز در جریان است یا درخواست پناهندگی شما رد شده است یا هم اقامت ممنوعیت ملی اخراج (Abschiebungsverbot) دارید، به طور خودکار مراحل پناهندگی کودک شما هم آغاز می شود و برایش اجازه اقامت موقت (Aufenthaltsgestattung) داده میشود. برای شروع مراحل پناهندگی، باید با ارائه تصدیق تولد کودک در مورد تولد فرزند خود به اداره مهاجرت اطلاع دهید. هنگامی که مراحل پناهندگی برای فرزند شما آغاز شود، به صورت کتبی به شما اطلاع داده می شود. از شما در مورد نوعیت پناهندگی کودک پرسیده میشود. بهتر است قبل از جواب دادن از یک مرکز مشاوره یا وکیل مشاوره بگیرید. این می تواند یک تصمیم فریبنده باشد. به این عنوان که اگر درخواست شما رد شود از کودک هم رد خواهد شد اما اگر درست تصمیم بگیرید ممکن است از کودک رد نشود. اگر برای فرزندتان درخواست پناهندگی نکنید، برایش اقامت دولدونگ (Duldung) صادر خواهد شد. برای یافتن یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود به وب سایت موسسه پروازول proasyl.de مراجعه کنید. وکلای حقوقی در بخش مهاجرت را هم در وب سایت rechtsberaterkonferenz.de بیابید.
اگرفرزند من تابعیت آلمانی داشته باشد می توانم اجازه اقامت آلمان را دریافت کنم؟

اگر فرزندی با تابعیت آلمانی دارید، طبق ماده ۲۸ بند ۱ قانون اقامت المان می توانید اقامت پیوند خانواده  (Familiennachzug zu Deutschen) دریافت کنید. حتی اگر در آلمان هستید هم می توانید این مجوز اقامت دریافت کنید. پیش نیاز این است که شما در واقع از کودک مراقبت کنید و با ارائه اظهار نامه حضانت مشترک والدین (gemeinsame Sorgerechterklärung) این امر را ثابت کنید. داشتن چنین سندی به این معنی است که شما با پدر کودک در حضانت فرزند خود شریک هستید، چون کسی که از حق حضانت برخوردار است مسئولیت مراقبت از کودک را هم میتواند برعهده داشته باشد. اگر پدر و مادر ازدواج رسمی کرده باشند هر دو بصورت مشترک حق حضانت دارند در غیر این صورت تنها مادر حق حضانت دارد. اگر مادر بخواهد  که پدر هم ازحق حضانت برخوردار باشد باید با مراجعه به اداره یوگند امت حضانت نامه (Sorgerechtserklärung) دریافت کنند. اداره یوگند امت در محل خود را در این وب سایت jugendaemter.de پیدا کنید. برای درخواست اقامت آلمان به دلیل داشتن یک فرزند با تابعیت آلمانی بر علاوه حق حضانت (Sorgerechtserklärung) مدارک زیر را هم نیاز دارید:

 • پاسپورت معتبر
 • تصدیق تولد فرزند که نام شما در آن به عنوان مادر یا پدر ذکر شده است.
 • در صورتی که با کودک زندگی نمی کنید نیاز به تائیدی پدر یا مادر کودک و یا مدرکی دیگری دارید که ثابت کند شما از کودک سرپرسی و نگهداری میکنید.
 • لازم نیست ثابت کنید که کار میکنید و یا هزینه های زندگی را خودتان میپردازید. حتی اگر از اداره های جاب سنتر و یا سوسیال کمک دریافت کنید، می توانید این اقامت را بگیرید.

لطفاً توجه داشته باشید: برای به دست آوردن اجازه اقامتی که در بالا ذکر شد، نباید ممنوعیت اقامت در آلمان (مثلاً به دلیل اینکه قبلا از آلمان اخراج شده بودید) برای شما صادر شده باشد.

اگر این اقامت را دریافت کنید، پس از گذشت سه سال زندگی در آلمان با چنین این اقامت، می توانید طبق ماده ۲۸ قانون اقامت آلمان درخواست اقامت دائم کنید. پیش شرط اخذ اقامت دائم در این مورد این است که شما همچنان از کودک مراقبت کنید یک مقدار زبان آلمانی بیاموزید. اگر حق حضانت فرزند خود را ندارید باز هم میتوانید اقامت بگیرد اما شرایطش فرق میکند و باید حتما با وکیل صحبت کنید.

اگر فرزند من اقامت آلمان را داشته باشد، می توانم اقامت بگیرم؟

اگر فرزند شما از طریق یکی از والدین (مادر یا پدر) اجازه اقامت آلمان را داشته باشد، شما همچنین می توانید درخواست اجازه اقامت کنید. اما اینکه موفق میشوید یا خیر، بستگی به مشخصات پرونده شما دارد. شما می توانید با مراجعه به یک مرکز مشاوره و یا یک وکیل، اطلاعات بیشتری در مورد شانس گرفتن این نوع اقامت کسب کنید. برای یافتن یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود به وب سایت موسسه پروازول proasyl.de  مراجعه کنید. وکلای حقوقی در بخش مهاجرت را هم در وب سایت rechtsberaterkonferenz.de بیابید.

شرط اصلی دریافت مجوز اقامت به دلیل اینکه فرزند شما اقامت آلمان را دارد؛ این است که شما از کودک مراقبت کنید. اگر پدر کودک هستید، ابتدا باید پدر بودن خود را نیز رسمی کنید و حضانت  نامه مشترک  (Sorgerechtserklärung) والدین را امضا کرده باشید. داشتن چنین سندی به این معنی است که شما با پدر یا مادر کودک در حضانت فرزند خود شریک هستید چون کسی که از حق حضانت برخوردار است مسئولیت مراقبت از کودک را هم میتواند بر عهده داشته باشد. اگر پدر و مادر ازدواج رسمی کرده باشند هر دو بصورت مشترک حق حضانت دارند در غیر این صورت تنها مادر حق حضانت دارد. اگر مادر بخواهد  که پدر هم ازحق حضانت برخوردار باشد باید با مراجعه به اداره یوگند امت حضانت نامه (Sorgerechtserklärung) دریافت کنند. اداره یوگند امت در محل خود را در این وب سایت jugendaemter.de پیدا کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر فرزند زیر سن ۱۸ سال شما در آلمان به عنوان پناهنده شناخته شده باشد، آیین نامه ادغام خانواده برای شما اعمال می شود. در بخش پیوند خانواده برای پناهجویان اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنید.

منظور از تشخیص پدر کودک (Vaterschaftsanerkennung) چیست؟

اگر متاهل نیستید ولی یک طفل به دنیا آورده اید، پدر کودک باید رسماً پدر بودنش را تصدیق کند و طفل را به عنوان فرزند بیولوژیکی خود قبول کند. وقتی پدر بودنش را رسمی کند و قانونا پدر طفل معروفی شود، وی موظف است خدمات نگهداری از بچه را تأمین کند و تنها در این صورت کودک می تواند تابعیت پدر را داشته باشد. برای به رسمیت شناختن پدر، والدین کودک باید با هم به اداره رفاه کودکان ونوجوانان (Jugendamt) محل زندگی خود مراجعه کنند. خدمات تشخیص پدر رایگان است. مادر باید پاسپورت و یا شناسنامه همچنان دفترچه مادر (Mutterpass) و تصدیق تولد (Geburtsurkunde) خود را بهمراه داشته باشد. تصدیق تولد خود طفل هم ضروری است اگر هنگام تولد دریافت کرده باشید. بدون داشتن مدارک لازم، تشخیص پدرمعمولاً امکان پذیر نیست. در این صورت، از یک مرکز مشاوره یا یک وکیل مشاوره بگیرید. برای یافتن یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود به وب سایت موسسه پروازول proasyl.de  مراجعه کنید. وکلای حقوقی در بخش مهاجرت را هم در وب سایتلطفاً توجه داشته باشید: اداره رفاه کودکان ونوجوانان (Jugendamt) می تواند درخواست شما را برای تشخیص پدر به اداره مهاجرت گزارش دهد. اگر آنها گمان كنند كه شما فقط برای دریافت اقامت برای خود و یا کودک خود شخصی را پدر کودک معروفی میکنید که واقعا پدر اصلی طفل نیست، برای شما خطرناک خواهد بود.rechtsberaterkonferenz.de بیابید.

اگر پدر نخواهد قبول کند که پدر طفل است، چه کنم؟

اگر پدر کودک مایل نیست بصورت رسمی پدر طفل تشخیص شود، می توانید برای تعیین پدر (Antrag auf Feststellung der Vaterschaft) به دادگاه خانواده مراجعه کنید. دادگاه خانواده پس از آن دستور آزمایش پدر را (Vaterschaftstest) را صادر می کند. آزمایش پدربودن «دی ان ای (DNA)» پدر و فرزند را مقایسه می کند تا ثابت کند که آیا او واقعاً پدر کودک است یا خیر. دادگاه خانواده در منطقه خود را در وب سایت gerichtsverzeichnis.de پیدا کنید.

 

 

سیستم ثبت آدرس و مشخصات افراد در اداره شهرداری در آلمان

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

همه افرادی که به آلمان می آیند و میخواهند بیشتر از سه ماه اقامت کنند با پس از دو هفته آدرس محل زندگی و مشخصات خود را در ادارات مربوط ثبت کنند. حتی اگر مایل به درخواست پناهندگی نباشید، باید بعد از ورود و اقامت تان با ادارت محلی خبر دهید. برای این موضوع یک قانون Bundesmeldegesetz هم  وجود دارد. این نوع رجیستر شدن ربطی به پناهندگی ندارد و اما اگر به عنوان یک پناهنده به ألمان آمده‌اید باید هم به عنوان سکونت د رآلمان و هم به عنوان پناهنده در اداره های مهاجرت ثبت شوید. اداره های مربوط برای ثبت نام را در این وب سایت melderegister-auskunft.de پیدا کنید.

چه افرادی و در چه مواقع باید خود را ثبت کنند؟

همه افرادی که برای زندگی کردن به آلمان سفر می کنند, یا درداخل آلمان از یک شهربه شهر دیگری نقل مکان میکنند و یا حتی در همان منطقه فقط خانه خود را عوض میکنید, باید با مشخاص و ادرس خود را در اداره شهرداری (Bürgeramt ، Einwohnermeldeamt Bürgerbüro) یا اداره ثبت اتباع ثبت کنند. این ثبت نام در طول دو هفته اول ورود به آلمان یا تغیر ادرس اجباری است. اگر دیر خود را ثبت کنید و یا  اصلا ثبت نکنید ممکن است مجبور شوید جریمه پرداخت کنید. اما به عنوان پناهنده به آلمان آمده اید برعلاوه بر آدرس نشان انگشت عکس و مشخصات شما هم در یک مرکز الکترونیک (PIK-Station ) ثبت میشود. 

اداره ثبت اتباع چه اطلاعاتی را ذخیره میکند؟

کارمندان اداره های ثبت اتباع (Einwohnermeldeamts) اطلاعات شخصی شما را در منبع اطلاعاتی رسمی ثبت و ذخیره می کنند. اطلاعات شخصی شما عبارتند از: نام، آدرس، تاریخ تولد و وضعیت مدنی شما. اداره ثبت احوال معمولا یک تائیدیه کتبی از صاحبخانه و یا اگر در کمپ زندگی میکنید، از مسئولین آن کمپ برای مشخص کردن آدرس شما دریافت میکنند. درخواست تائید رسمی ازصاحبخانه به منظور جلوگیری از ثبت آدرس‌های دروغین و مقابله با جنایت‌های متداول در نظر گرفته شده است.

بعد از این‌که اسباب کشی کردم چه کنم؟

در آلمان اگر شما محل زندگی خود را به هردلیلی عوض کنید، باید آدرس جدید را هرچه زودتر در اداره که در محل جدید مسئول ذخیره معلومات شهروندان است، ثبت کنید. اداره ثبت جدید از اینطریق معمولا به دفتر ثبت نام سابق در مورد آدرس جدید شما اطلاع می دهد. بنابراین شما نیاز ندارید دفتر ثبت نام قدیمی درجریان قرار دهید.

شما همچنین می توانید در چندین آپارتمان زندگی کنید. اما باید به اداره محلی ثبت احوال بگویید که محل سکونت اصلی شما کدام است و کدام یکی محل اقامت جانبی یا تفریحی شما است. اگربخواهید در کل آلمان را ترک کنید، باید آخرین آدرسی‌که به عنوان آدرس رسمی سکونت شما ثبت شده بود را لغو کنید.

اداره ثبت مشخصات اتباع چه وظایفی دارد؟.

بیش از ۵۰۰۰ اداره ثبت احوال اتباع ( Meldeamt و Bürgeramt) در سراسر آلمان وظایف متعددی را به پیش میبرند. آنها فعالیت‌های مانند ثبت نام، لغو ثبت نام  و ثبت نام مجدد افراد، صدور کارت شناسایی شخصی و کارت شناسایی برای کودکان، توضح پاسپورت و  کارت های پرداخت مالیه را انجام میدهند. علاوه بر این، دفاتراتباع همچنین باید همه اطلاعات جمع آوری شده را نظر به درخواست مردم برایشان ارائه دهند. معمولا هر فردی حق دارد تا در باره اشخاصی که بطور مثال آنها را گم کرده است یا کسی قرضدارش باشد را از این‌طریق پیدا کند.

البته شرکت‌های خصوصی هم هستند که با دریافت پول این خدمات ارائه معلومات شخصی افراد گم شده و یا بده‌کاران را برای شما انجام دهند. در اینجا (seriöser privater Anbieter) لیستی از ارائه دهندگان خصوصی این خدمات را میتوانید بیابید. در دفاتر ثبت احوال هم برای این خدمات باید هزینه پرداخت کنید که البته نظر به شرکت‌های خصوصی کمتر است، اما در هر ایالت این مقدار هزینه متفاوت است.

میتوانم درخواست بدهم تا آدرس من به دسترس هیچکسی قرار نگیرد؟

شما می توانید طبق بند ۵۱ قانون ثبت احوال فدرال (§51 des Bundesmeldegesetzes) از مسئولین ذیصلاح اداره ثبت آدرس خود بخواهید تا آدرس و مشخصات فردی شما بصورت پنهانی باقی بمااند و هیچ فردی به آن دسترسی نداسته باشد.

برای انجام این کار، باید با داشتن مدرک رسمی  ثابت کنید که این مسئله برای زندگی، سلامت یا وضعیت شخصی شما ایجاد خطر خواهد کرد. این امر می تواند به عنوان مثال، زمانی که شما تحت تهدید هستید و یا مورد آزار و اذیت قرار می گیرید و یا اینکه در منطقه ای زندگی میکنید که در آن بسیاری از مردم تهدید می‌شوند، کارایی دارد. بعد از پذیرفته شد درخپاست شما برای پنهان ماندن اطلاعات شما، این امر برای دو سال معتبر میماند و بعدا بطور اتومات دوباره میتواند بدسترس درخواست کنندگانقرار گیرد. اما اداره ثبت اطلاعات اتباع قبل اتمام این دوسال به شما خبر میدهد.

مهم

اگر شما تحت تعقیب هستید و یا کار وحرفه شما طوری است که میتوانید به واسطه آن به طور بالقوه در معرض خطر قرار گیرید، می توانید طبق ماده ۵۱ قانون ثبت احوال فدرال (Bundesmeldegesetzes)، از مسئولین ذیصلاح پنهان ماندن آدرس و اطلاعات شخصی خود را درخواست کنید. آدرس شما پس از آن‌که مخفی بمان اشخص ثالثی نمیتواند از آن سوء استفاده کند.

بارداری و حفاظت از طفل و مادر در آلمان

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

فرقی نمیکند که بعد از مدت ها انتظار و یا هم کاملا غیر برنامه ریزی شده باردار شده باشید، در هر دو حالت بارداری و داشتن طفل تغییرات بزرگی را در زندگی شما ایجاد میکند. در این صفحه تلاش کرده‌ایم همه اطلاعات قانونی و پزشکی که برای حفاظت و حمایت از مادران باردار در المان وجود دارد و را توضیح و إدارات مهم را به شما معروفی کنیم.

از اول ماه می ۲۰۱۴، شما میتوانید طفل تان را بطور ناشناس بدنیا بیاورید vertrauliche Geburt و نخواهید کسی در این باره چیزی بداند. تولد طفل بصورت نامعلوم به این معنی است که شما می توانید فرزند خود را تحت شرایط امن در بیمارستان یا در حضور یک نرس قابله بدون افشای هویت خود بدنیا بیاورید و با خود داشته باشید.

نکات مهم حقوقی و پزشکی برای حفاظت از مادران باردار

من باردار هستم اول باید از کجا شروع کنم؟

گر فکر میکنید که حامله هستید، ابتدا می توانید با استفاده از تست های که در دارو خانه ها بفروش میرسند، در خانه آزمایش بارداری انجام دهید. اگر مطمئن شدید که باردار هستید، باید به یک متخصص زنان مراجعه کنید. برای مثال دکتران متخصص زنان را می توانند در وب سایت frauenaerzte-im-netz.de  پیدا کنید. یا هم به یک دکتر زنان در منطقه خود مراجعه کنید و نیاز به ترمین ندارید.

در ابتدا متخصص زنان و زایمان، آزمایش خون و ادرار را انجام می دهد تا مطمئن شود که واقعا باردار هستید و حال شما و فرزند تان خوب است. اگر باردار باشید، یک دفترچه اطلاعاتی بنام (Mutterpass) دریافت خواهید کرد. نتایج همه معاینات و دوره های درمان در تمام مدت بارداری در این دفترچه ثبت می شود.

دفترچه مادر (Mutterpass) را باید همیشه با خود داشته باشید و در وقت مراجعه به متخصص زنان، یا بیمارستان باید ارائه کنید. البته در همه موارد اضطراری شما به آن نیاز دارید تا دکتران بتوانند به همه اطلاعات اساسی در مورد شما و طفل شما دسترسی داشته باشند. بنا براین باید در هر بار خارج شدن از خانه این دفترچه را با خود داشته باشید.

باید توجه داشته باشید که همه زنان حتی اگر باردار نباشند و یا مشکلی هم نداشته باشند باید یک بار در سال به دکتر زنان مراجعه کنند و مطمئن شوند که همه چیز خوب است.

به چه نوع خدمات پزشکی و حمایتی دسترسی خواهم داشت؟

اگر باردار هستید، طبق قانون به تمام خدمات پزشکی معمول در آلمان دسترسی دارید. شما لازم نیست بیمار باشید تا بتوانید به متخصص زنان مراجعه کنید. زنان باردار در آلمان در همه عرصه ها تحت مراقبت قرار دارند و از حقوق خاصی برخوردار هستند. تمام هزینه های دوران بارداری توسط بیمه و یا هم  اداره سوسیال پرداخته میشود.

زنان باردار در طول چند ماه اول بارداری هر چهار هفته یکبار با دکتر خود ملاقات میکنند. در طول هشت هفته نهایی، آنها باید هر دو هفته یکبار به دکتر مخصوص شان مراجعه کنند. این آزمایشها برای اطمینان از سلامتی طفل و مادر انجام می شود. در هر بار مراجعه  به دکتر، وزن و فشار خون شما اندازه گیری میشود و بعضی اوقات آزمایش خون هم گرفته میشود. سه آزمایش اولتراسوند  هم در طول بارداری برای اطمینان از روند رشد سالم طفل و مادر انجام خواهد شد. به این ترتیب دکتران از سلامتی شما و طفل شما مطمئن میشوند و همه اطلاعات در دفترچه مادر (Mutterpass) ثبت میشود.

لطفا توجه داشته باشید: علاوه بر آزمایش های عادی، آزمایش هایی اختصاصی دیگری هم  برای بررسی موجودیت ناهنجاری یا اختلالات رشدی طفل هم انجام میشود. شما مجبور نیستید این آزمایشات را انجام دهید، ولی اگر بخواهید برای اطمینان میتوانید انجام دهید. معمولا هزینه های انجام این آزمایشها را خودتان باید بپردازید. بیمه درمانی فقط در صورتی که پزشک شما مشکوک به ناهنجاری یا بیماری طفل متولد نشده باشد، هزینه ها را قبول میکند.

در دوران بارداری چه مواردی را باید انجام دهم؟
 • اولین موردی را که باید دنبالش باشید، یافتن یک ماما (قابله) (Hebamme) است که بتواند در دوران بارداری و حتی پس از آن از شما مراقبت کند. ماما (Hebamme) یک پرستار متخصص زنان باردار و نوزادان است. هزینه های مراقبت توسط ماما را بیمه درمانی شما پرداخت می کند. برای یافتن یک ماما می توانید از دکتر زنان خود کمک بگیرید. بدلیل اینکه تعداد ماما ها کم هستند باید هرچه سریعتر بفکرش باشید.
 • پیدا کردن یک بیمارستان Geburtsklinik یا زایشگاه Geburtshaus که می خواهید فرزند خود را آنجا به دنیا بیاورید. زایشگاه معمولا جای راحتری برای بدنیا آوردن نوزاد است و همه پروسه توسط ماماهای متخصص همراهی میشود. اما در یک حاملگی دشوار (حاملگی همراه باخطر)، بهتر است در یک بیمارستان درخواست کنید.
 • اگر کار می کنید و حامله هستید، از حق کمک هزینه زایمان (Mutterschaftsgeld) برخوردار هستید. پول کمک هزینه زایمان را باید هفت هفته قبل از تولد طفل خود در شرکت بیمه درمانی خود درخواست کنید.  برای این منظور، نیاز به یک گواهی نامه از پزشک خود دارید تا تاریخ تقریبی تولد طفل را تائید کند و آنرا باید  دکتر خودش مستقیم به بیمه رسال کند. اگر نیمه وقت کار میکنید و  یا بیمه درمانی خصوصی دارید هزینه‌ی کمتری به شما تعلق میگیرد. در این صورت باید درخواست کمک هزینه زایمان را مستقیما به اداره فدرال فدرال بیمه Bundesversicherungsamt بفرستید.  برای انجام این کار، این فرم را پر کنید و آن را با همه مدارک به اداره فدرال بیمه ارسال کنید.
 • اگر پدر کودک بخواهد پس از تولد طفل بلافاصله از تعطيلات پدر شدن استفاده کند، باید هفت هفته قبل از تولد طفل، رئیس خود را مطلع کند. در مورد تعطیلات والدین برای تولد طفل در بخش «میخواهم پس از تولد فرزندم از تعطیلات والدین استفاده کنم، ممکن است؟» بیشتر بخوانید.
 • اگر مادر میخواهد پس از تولد فرزندش مستقیما از تعطیلات والدین استفاده کند، باید حد اقل یک هفته بعد از تولد، رئیس خود را مطلع سازد. در مورد تعطیلات والدین برای تولد طفل در بخش «می خواهم پس از تولد فرزندم تعطیلات والدین استفاده کنم، ممکن است؟» بیشتر بخوانید.
 • اگر والدین نوزاد هنوز با هم ازدواج نکرده باشند، پدر فرزند می تواند برای تائید شدن به عنوان پدر درخواست کند. تنها زمانی که پدر اعلام کند پدر طفل است این موضوع رسمیت پیدا میکند و پس از آن کودک می تواند شهروندی (تابعیت) پدرش را دریافت کنید. به منظور رسمیت بخشیدن به هویت کودک پدر و مادر باید به دفتر رفاه جوانان Jugendamt محل اقامت خود مراجعه کنند. مادر باید دفترچه مادر، کارت شناسایی و گواهی تولد را با خود داشته باشد و پدر هم باید کارت هویت و گواهی تولد خود را با خود داشته باشد.
آیا ممکن است در دوران بارداری کارم را از دست بدهم؟

در سومین ماه حاملگی خود باید به رئیس خود بگوید که حامله هستید، تا که او زمان مناسبی برای پیدا کردن جایگزین شما در دوران زایمان شما پیدا کند. از هنگامی که رئیس شما درباره بارداری شما رسما باخبر میشود شما از حقوق ویژه ای در محل کار برخوردار خواهید شد.

–       نباید کار سنگین و خطرناک انجام دهید.

–       در محل کار شما نباید سر و صدا، گرما و رطوبت باشد.

–       شما حق داشتن وقفه های زیادتری دارید.

–       نباید اضافه کاری کنید.

–       مجاز به کار در شب نیستید.

–       مجاز به کار در روزهای یکشنبه و روزهای تعطیل نیستید.

علاوه بر این، شما نباید در طول شش هفته قبل از تولد طفل خود کار کنید، مگر آنکه خودتان بخواهید کار خود را ادامه دهید. شما نباید هشت هفته اول پس از تولد کار کنید. این دوره  حفاظت از مادر (Mutterschutz) نامیده می شود. در طول این مدت به جای حقوق ماهانه خود کمک هزینه زایمان (Mutterschaftsgeld) دریافت خواهید کرد. اطلاعات بیشتر در مورد کمک هزینه زایمان  را در بخش «چه مواردی را باید در جریان بارداری سازمان دهی کنم؟» بخوانید.

بعد از تولد فرزندم میخواهم چندین روز تعطیلات داشته باشم ممکن است؟

اگر می خواهید وقت بیشتری را با فرزندتان سپری کنید، می توانید درخواست تعطیلات والدین (Elternzeit) کنید. تعطیلات برای والدین؛ تعطیلات بدون دستمزد است که والدین میتوانند برای رسیدگی به فرزند خود درخواست کنند. والدین حق دارند برای هر فرزند تا مدت سه سال هم در کار شان وقفه ایجاد کنند. در طول این مدت شما کار نمی کنید و یا هم  میتوانید فقط به مقدار کمی (کمتر از ۳۰ساعت در هفته) کار کنید. در طول تعطیلات برای والدین کارفرما اجازه ندارد قرارداد شما را لغو کند و شما بعد از تعطیلات میتوانید به کار قدیمی خود باز گردید. در طول تعطیلات برای والدین حقوق و دستمزد دریافت نمی کنید. اما شما می توانید درخواست پول برای والدین (Elterngeld) کنید. مقدار این پول بستگی به این دارد که شما چقدر حقوق دریافت میکردید. بهر حال مقدار آن کمتر از حقوق ماهانه کاری شما است. برای اطلاعات دقیق و بیشتر حتما به مراکز مشاوره برای والدین Website des Familienportals مراجعه کنید.

بعد از تولد فرزندم میخواهم چندین روز تعطیلات داشته باشم ممکن است؟

اگر می خواهید وقت بیشتری را با فرزندتان سپری کنید، می توانید درخواست تعطیلات والدین (Elternzeit) کنید. تعطیلات برای والدین؛ تعطیلات بدون دستمزد است که والدین میتوانند برای رسیدگی به فرزند خود درخواست کنند. والدین حق دارند برای هر فرزند تا مدت سه سال هم در کار شان وقفه ایجاد کنند. در طول این مدت شما کار نمی کنید و یا هم  میتوانید فقط به مقدار کمی (کمتر از ۳۰ساعت در هفته) کار کنید. در طول تعطیلات برای والدین کارفرما اجازه ندارد قرارداد شما را لغو کند و شما بعد از تعطیلات میتوانید به کار قدیمی خود باز گردید. در طول تعطیلات برای والدین حقوق و دستمزد دریافت نمی کنید. اما شما می توانید درخواست پول برای والدین (Elterngeld) کنید. مقدار این پول بستگی به این دارد که شما چقدر حقوق دریافت میکردید. بهر حال مقدار آن کمتر از حقوق ماهانه کاری شما است. برای اطلاعات دقیق و بیشتر حتما به مراکز مشاوره برای والدین Website des Familienportals مراجعه کنید.

بعد از تولد طفلم باید چه کنم؟

یک هفته پس از تولد  فرزند خود باید به اداره ازدواج و خانواده (Standesamt) درمحلی که طفل تولد شده است بروید و تولد فرزند خود را ثبت کنید. همین اداره به طفل شما گواهینامه تولد (Geburtsurkunde) صادر میکند. گواهی تولد حدود ۲۰ یورو هزینه دارد و برای گرفتن آن باید اسناد زیر را با خود داشته باشید:

 • تایید از کلینیک و یا زایشگاهی که فززند شما آنجا تولد شده است (Geburtsanzeige).
 • کارت شناسایی مادر و پدر (اگر مادر و پدر با هم ازدواج کرده باشند و یا پدر قبول کرده باشد که پدرطفل است).
 • گواهی تولد مادر و پدر.
 • سند ازدواج مادر و پدر(اگر مادر و پدر فرزند با هم ازدواج کرده باشند).
 • تأییدی پدر طفل (Vaterschaftsanerkennung) (اگر با پدر و مادر طفل با هم ازدواج نکرده باشند و والدین بخواهند که اسم پدر هم در سند تولد نوشته شود).

اگر تمام این اسناد را نداشته باشید، معمولا نمیتوانید برای فرزندتان سند تولد (Geburtsurkunde) دریافت کنید. حد اقل میتوانید تولد فرزند خود را در اداره اشتندیس امت (Standesamt) ثبت کنید و یک نامه رسمی تولد و ثبت تولد دریافت کنید. این نامه هم شما را در گرفتن کیندر گیلد و برای ثبت شدن در آدرس خانه شما کمک میکند.

لطفا توجه داشته باشید: اگر مادر و پدر بصورت رسمی ازدواج کرده باشند، بصورت مشترک حق حضانت و سرپرستی از کودک را دارند، اگر هنوز ازدواج نکرده باشند و یا ازدواج شان در آلمان رسمی نشده باشد، فقط مادرحق حضانت و سرپرستی دارد و مسئول آموزش و پرورش کودک است. او تصمیم می گیرد که طفل در کدام مهد کودک یا مدرسه برود و یا با چه کسی و کجا زندگی کند. اگر میخواهید که حق حضانت مشترک داشته باشید باید مادر و پدر بصورت مشترک به اداره یوگند امت (اداره رفاه جوانان) مراجعه کنند و در این مورد تصمیم گیری کنند. در این وب سایت آدرس خود را نوشته و ببینید کدام اداره یوگند امت مسئول رسیدگی به پرونده شما است.

آیا دولت خانواده ها را کمک مالی میکند؟

دولت آلمان تمام خانواده های آلمانی و ببیشتر خانواده های غیر آلمانی ساکن آلمان را با پرداخت پول مراقبت از طفل (Kindergeld) حمایت می کند. برای هر کودک زیر سن قانونی (۱۸ سال) حدود ۲۰۰ یورو کمک هزینه کودک در یک ماه پرداخت میشود.

خانواده های غیر آلمانی ساکن آلمان اگر شرایط ذیل را داشته باشند، حق دریافت این پول را دارند:

 • دارای اجازه اقامتی که توسط ان بتوانند در آلمان کار کنند.
 • پناهنده قبول شده باشند و اقامت گرفته باشند.
 • اجازه اقامت دائم داشته باشند.
 • مشغول کار باشند، طوریکه مجبور به پرداخت بیمه های اجتماعی باشند (sozialversicherung) و از یکی از کشور های الجزایر، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مراکش، مونته نگرو، صربستان، تونس و یا ترکیه امده باشند.

درخواست دریافت کیندرگلد (کمک هزینه برای کودک) را باید به صورت کتبی به اداره فدرال کار (Familienkasse der Bundesagentur) بفرستید. برای دریافت فرم مورد نظر برای درخواست این پول به وب سایت اداره فدرال کار  Website der Bundesagentur für Arbeit  در محل زندگی خود مراجعه کنید.مدارک مورد نیاز برای درخواست پول کودک را همراه با گواهی تولد از دفتر ثبت أحوال دریافت خواهید کرد.

اگر نیاز به حمایت مالی بیشتردارید، می توانید با اداره خدمات اجتماعی (Sozialamt) یا جاب سنتر تماس بگیرید. اگر درآمد شما کم است و یا هیچ درآمد ندارید، می توانید درخواست کمک مالی برای لباس بارداری، تجهیزات کودک و غیره کنید.

از کجا میتوانم کمک و راهنمایی دریافت کنم؟

در همه شهر های آلمان مراکز مشاوره زیادی برای زنان باردار وجود دارد. آنها به تمام سوالات بانوان باردار در مورد بارداری و ولادت پاسخ میدهند و راهنمایی می کنند. مراکز مشاوره در منطقه خود را می توانید در وب سایت familienplanung.de پیدا کنید. علاوه بر این، شما می توانید به مرکز اضطراری برای زنان باردار (Schwangere in Not) بدون توجه به نوعیت مشکل بصورت شبانه روزی و رایگان به شماره ۰۸۰۰۴۰۴۰۰۲۰ به تماس شوید. این مرکز معلومات مورد نیاز را به زبانهای مختلف ارائه میکند.

آیا ممکن است در جریان بارداری از آلمان اخراج شوم؟

به صورت عموم بلی اگر شما مجبور به ترک آلمان باشید ولی داوطلبانه نروید، می توانید با وجود بارداری اخراج شوید. با این حال، دولت آلمان حق ندارد که زنان باردار را در شش هفته قبل از تولد و هشت هفته اول پس از تولد اخراج کند. اما با سپری شدن این مدت ممکن است که مادر و فرزند با هم اخراج شوند. در صفحه اطلاعاتی ما در باره رد درخواست پناهندگی، در مورد همه امکانات برای دریافت اقامت بخوانید. در صورت تهدید به اخراج، باید از یک مرکز مشاوره یا وکیل راهنمایی بگیرید. مراکز مشاوره  رامی توانید در وب سایت   Pro Asylپیدا کنید. در این وب سایت www.rechtsberaterkonferenz.de می توانید وکلای حقوقی که متخصص در مشاوره پناهندگان و پناهجویان هستند را پیدا کنید.

گاهی اوقات یک زن نمی تواند یا نمی خواهد باردار بماند و یا نمیخواهد فرزندش را خودش پرورش دهد. در اینجا توضیح میدهیدم که اگر تصمیم دارید سقط  جنین انجام دهید ویا فرزند خود را به خانواده دیگری به فرزندی بدهید، چه شرایط و حقوقی دارید. علاوه بر این، همه اطلاعات در مورد قرص های اضطرای برای جلوگیری از بارداری و همچنین طریقه های عمومی رایج برای پیشگیری از بارداری در آلمان را توضیح داده ایم.

برای سقط جنین به چه مواری باید توجه کنم؟‍

میتوانم باردری را متوقف (سقط جنین) کنم؟

طبق ماده ۲۶۸ قانون جزای آلمان (StGB) بصورت عموم سقط جنین در آلمان غیرقانونی است، اما تحت شرایط خاص، سقط جنین انجام میشود و مجازات نخواهد داشت:

 • اگر تصمیم به سقط جنین دارید، باید از مهلت های قانونی و مقررات مربوطه به آن اطلاع داشت باشید و همان شرایط را داشته باشید. معمولا اگر بارداری حاصل تجاوز جنسی نباشد، فقط در ۱۲ هفته اول بارداری و بعد از مشاوره اجباری با یک مرکز مشاوره اختصاصی برای سقط جنین، میتوانید درخواست سقط جنین کنید. این ثابت می کند که شما به عنوان یک زن باردار مشاوره جامع دریافت کرده اید. در وب سایت familienplanung.de مراکز مشاوره رایگان در منطقه خود را پیدا کنید.
 • اگر از طریق تجاوز جنسی باردار شده باشید، می توانید تا ۱۲ هفته اول بارداری بدون مدرک مشاوره اجباری سقط جنین انجام دهید.
 • اگر به دلیل بارداری مادر در معرض خطر جسمی و روحی قرار داشته باشد، در صورتیکه دکتر متخصص این خطر را تائید کند، میتوانید بعد از ۱۲ هفته اول هم سقط جنین انجام دهید.

لطفا توجه داشته باشید: اگر خانم کمتراز ۱۸ سال داشته باشد و بخواهد سقط جنین انجام دهد، معمولا مادر یا پدرش باید موافقت کنند. اما اگر مادر بالای ۱۶ سال سن داشته باشد دکتر میتواند تصمیم بگیرد که والدین باید رضایت داشته باشند یا خیر. اگر نمی توانید به پدر و مادر خود در مورد حاملگی بگویید، با یک مرکز مشاوره تماس بگیرید. در وب سایت familienplanung.de مراکز مشاوره رایگان در منطقه خود را پیدا کنید.

هزینه های سقط جنین چند است و چه کسی پرداخت میکند؟

اگر بارداری حاصل تجاوز جنسی باشد و یا زندگی مادر را به خطر بیندازد، شرکت بیمه درمانی یا اداره سوسیال هزینه سقط جنین را پرداخت میکنند. اما کار میکنید و به دلایل دیگری می خواهید بارداری خود را پایان دهید، باید بخشی از هزینه ها را خودتان را پرداخت کنید. در این مورد بیمه درمانی شما تنها هزینه های مشاوره و مراقبت های پزشکی و همچنین دارو برای قبل و بعد عمل را پرداخت می کند. برای عمل سقط جنین باید خودتان پرداخت کنید. هزینه ها معمولا بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ یورو است. در وب سایت zanzu.de می توانید اطلاعات بیشتری در مورد امکانات مختلف سقط جنین در زبان های مختلف پیدا کنید.

لطفا توجه داشته باشید: اگر شما از سوسیال یا جاب سنتر پول دریافت میکنید و یا هم دانشجو هستید و از خدمات بافوگ استفاده میکنید، می توانید برای پرداخت هزینه های سقط جنین در شرکت بیمه درمانی یا اداره سوسیال درخواست دهید.

نمیخواهم از طفل خود نگهداری کنم و سقط هم نمیکنم چه کنم؟

اگر تصمیم بگیرید که نمی خواهید فرزندتان را بزرگ کنید و نگهدارید، می توانید به اداره یوگند امت اطلاع دهید. اداره رفاه جوانان (Jugendamt) پس از آن یک خانواده را پیدا میکند که دنبال فرزند خوانده هستند و فرزند شما را به انها می سپارند.

اگر نمیخواهید کسی در مورد حاملگی شما با خبر شود، هنوز امکان تولد فرزند شما وجود دارد. اداره ها و موسسات مختلفی شما را در این بخش کمک خواهند کرد تا یک زایمان محرمانه (vertraulichen Geburt) داشته باشید.  با ولادت محرمانه می توانید با اطمینان فرزند خود را در یک بیمارستان بدنیا بیاورید. هیچکس جز یک مشاور نام و مشخصات شما را نمی داند. اگر فرزند را بصورت محرمانه بدنیا بیاورید و به یک خانواده دیگر واگذار کنید، فرزند شما بعد از سن ۱۶ سالگی حق دارد که نام شما را بداند.  بجز فرزند شما هیچکس این حق را ندارد. شما مجبور نیستید هزینه های مشاوره و تولد خود را بپردازید. اگر می خواهید یک «ولادت محرمانه» داشته باشید، می توانید با مراکز مشاوره برای تولادت محرمانه Beratung & Geburt vertraulich بصورت ۲۴ ساعته و رایگان به شماره ۰۸۰۰۴۰۴۰۰۲۰ به تماس شوید. این مرکز معلومات مورد نیاز را به زبانهای مختلف ارائه میکند. 

قرص های اضطرای (بعد از سکس) برای جلوگیری از بارداری کدام ها هستند؟

اگر رابطه جنسی (سکس) غیر محافظت داشته باشید و نگران باشید که ممکن است باردار شوید، می توانید از قرص های اضطراری (Pille danach) که حتی چند ساعت بعد از رابطه هم قابلیت پیشگیری دارد استفاده کنید.  این قرص ها  را میتوانید بدون نسخه از همه داروخانه دریافت می کنید. معمولا هزینه آن بین ۱۵ تا ۳۰ یورو است. انتظار می رود تا ۱۲ ساعت بعد از رابطه هم اثر داشته باشد.

لطفا توجه داشته باشید: قرص های اضطراری برای سقط جنین نیست، تنها می تواند مانع از بارداری شود، اما اگر حال حاضر باردار هستید، این قرص ها تاثیری نخواهد داشت.

بطور کلی چگونه میتوانم از یک بارداری تاخواسته پیشگیری کنم؟

شایع ترین روش های پیشگیری از بارداری، استفاده از کاندوم و قرص های ضد بارداری است. کاندوم ها را میتوانید از همه سوپر مارکت ها و داروخانه ها خریداری کنید. قرص ضد بارداری را باید یک متخصص زنان تجویز کند.  قرص ها باید با تعادل هورمونی طبیعی بدن شما همخوانی داشته باشد، به همین دلیل است که فقط در داروخانه موجود است. معمولا هزینه آن بین ۱۰ تا ۲۰ یورو در هر ماه است. برای زنان زیر ۱۸ سال شرکت بیمه این هزینه را پرداخت میکند و بالاتر از آن باید خودتان پرداخت کنید.

مهم

اگر باردار هستید و نیاز به کمک دارید، می توانید به مرکز اضطراری برای زنان باردار (Schwangere in Not) بدون توجه به نوعیت مشکل بصورت شبانه روزی و رایگان به شماره ۰۸۰۰۴۰۴۰۰۲۰ به تماس شوید. این مرکز معلومات مورد نیاز را به زبانهای مختلف ارائه میکند.

حقوق زنان در آلمان

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

قوانین متعدد در هر کشورحقوق زنان را تثبیت می کند، اما در اکثر جوامع، هنوزحقوق برابر با مردان برای زنان به طور کامل برآورده نشده است و در آلمان هم این امر به ویژه در نابرابری فرصت های کسب و کار و سیاست مشهود است. آزار جنسی، خشونت خانگی و قاچاق بین المللی زنان از جمله مسائلی مهمی هستند که امروزه با آن مبارزه میشود. در آلمان، زنان در مقایسه با کشورهای دیگر، بیشتر در فعالیت‌های اجتماعی و مبارزات آزادی خواهی فعال هستند و جنبش های زنان همواره برای  تحقق اهداف خود تلاش میکنند.

حقوق زنان و برابری جنسیتی

سهم زنان در سیاست و کسب و کار

طبق قانون برابری کارودرآمد (AGG) زنان و مردان در آلمان باید برابر باشند. اما با وجودیکه درصد زیادی از زنان در آلمان دارای تحصیلات مشابه و یا حتی تحصیلات بالاتر از مردان هستند، هنوز تعداد زیادی از این زنان در سطوح پائین و در مواردی با در آمدی کمتر از مردان فعالیت میکنند. البته یکتعداد بسیار محدود هم در بخش‌های مدیریتی  و اجرایی گماشته شده اند.

برای افزایش حضور زنان در موقعیت های مدیریتی و رهبری، قانون جدید مشارکت برابر زنان و مردان در پست‌های اجرایی و رهبری (FüPoG)  از ماه می ۲۰۱۵ نافذ و به اجرا گذاشته شده است. این قانون شرکت‌های بزرگ را مکلف به افزایش سهم زنان در کمیته های نظارتی، بخش مدیران و مقامات ارشد مدیریتی میکند.

وضعیت در حوزه های سیاسی و فعالیت‌های سیاسی هم به همین منوال است و زنان بیشتر در دسته‌های زیر مجموعی فعال هستند. گرچه آلمان دارای یک صدر اعظم زن (آنگلا مرکل) است اما سهم زنان در سیاست به طور کلی و به ویژه در سطح محلی هنوز پایین تر از مردان است. احزاب آلمانی رویکردهای مختلفی نسبت به موضوع سهمیه زنان دارند. برخی احزاب دارای سهمیه ثابت هستند ودر کل، حوزه سیاسی تلاش می کند تا زنان و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی و اقتصادی را ارتقا دهد.

اگر احساس می کنید که به دلیل جنست خود دچار بعیض نژادی هستید، می توانید با دفتر مبارزه با تبعیض به شماره ۰۳۰۱۸۵۵۵۱۸۵۵ تماس بگیرید و همچنان مرکز مشاوره مخصوص در منطقه خود را در وب سایت آنها بیابید.

درآمد کمتر از مردان و کار بدون دستمزد

به طور متوسط زنان در آلمان کمتر از مردان درآمد دارند وعلت آن هم اشتغال زنان در سطوح پائین با درآمد های کم است. علاوه بر این زنان اغلب در برابر انجام کار مشابهی که همتایان مرد آنها انجام می دهند، دستمزد کمتری دریافت می کنند. سالهاست که سیاستمداران راهکار‌های مختلفی برای ارتقاء برابری حقوق و مزایا زنان و مردان ارائه کرده اند، اما تاکنون تغییرات زیادی به وجود نیامده است. دست آورد این فعالیت‌ها نامگذاری یک روز در سال به عنوان «روز پرداخت مساویانه» است تا آگاهی ها در مورد این موضوع را افزایش دهند.

همچنین مسئولیت رسیدگی به خانه وخانواده، مراقبت  ازفرزندان و اعضای مریض یا کهن‌سال خانواده، عمدتا بر شانه های زنان است که این وظایف بدون پرداخت اجرا میشود و اغلب حتی به عنوان کار به حساب نمی آیند. همین امر برای کار داوطلبانه اجتماعی و فرهنگی نیز انجام می شود که عمدتا توسط زنان انجام می شود.

اگر چه در آلمان زنان در بیشتر و بسیاری از خانواده ها کار می کنند، اما هنوز هم مرد به عنوان نان آور اصلی دیده می شود که مجبور به انجام کارهای خانه نیست.

برای پیدا کردن یک کار با درآمد خوب در آلمان، اولین قدم برای غیر آلمان ها یادگیری زبان آلمانی است. علاوه بر دوره های ادغام که از سوی بامف ارائه میشود، میتوانید از دوره های ادغام ویژه برای والدین و زنان هم استفاده کنید و با سیستم مراقبت از کودکان و مدرسه بیشر آشنا شوید. در باره این دوره ها از اداره أمور خارجیان و جاب سنتر بپرسید.

دروب سایت stark-im-beruf.de می توانید مراکز مشاوره برای  مهاجرت در نزدیکی خود را بیابید. بعضی از این مراکز مخصوص مادران و پناهجویان هستند.

حق تصمیم گیری در باره سقط جنین

در آلمان، تحت شرایط خاص، شما حق دارید بارداری خود را قطع کنید. اما سقط جنین تنها در ۱۲ هفته اول بارداری، پس از مشاوره  با متخصصین بارداری و در حضور یک دکتر معالج و متخصص ممکن است. پس از ۱۲ هفته اول، سقط جنین تنها در موارد استثنایی و با تصمیم صریح دادگاه و یا دکتران متخصص ممکن است. در صفحه معلوماتی ما در باره بارداری در این باره بیشتر بخوانید.

اگر کسی شما را مجبور سقط جنین کند و یا در مورد سوالات عمومی در باره سقط جنین میتوانید با خط تلفن «نیازمندی های زنان باردار» تماس بگیرید: ۰۸۰۰۴۰۴۰۰۲ وهمچنین می توانید نزدیک‌ترین مرکز مشاوره در منطقه خود را اینجا familienplanung.de بیابید.

حق تصمیم گیری در باره سقط جنین

در آلمان، تحت شرایط خاص، شما حق دارید بارداری خود را قطع کنید. اما سقط جنین تنها در ۱۲ هفته اول بارداری، پس از مشاوره  با متخصصین بارداری و در حضور یک دکتر معالج و متخصص ممکن است. پس از ۱۲ هفته اول، سقط جنین تنها در موارد استثنایی و با تصمیم صریح دادگاه و یا دکتران متخصص ممکن است. در صفحه معلوماتی ما در باره بارداری در این باره بیشتر بخوانید.

اگر کسی شما را مجبور سقط جنین کند و یا در مورد سوالات عمومی در باره سقط جنین میتوانید با خط تلفن «نیازمندی های زنان باردار» تماس بگیرید: ۰۸۰۰۴۰۴۰۰۲ وهمچنین می توانید نزدیک‌ترین مرکز مشاوره در منطقه خود را اینجا familienplanung.de بیابید.

آزار و اذیت های که بیشتر قربانیان آنها زنان هستند و میتوانند دلیل پناهندگی باشند

انوع آزار و اذیت های خاصی وجود دارند که یا فقط زنان را تهدید می کند یا زنان را بیشتر تحت تاثیر آنها قرار میگیرند و قربانی میدهند، این آزار ها میتوانند به عنوان دلایل قانونی برای پناهندگی محسوب شوند.

 • اقدامات خاص خشونت آمیز در زمینه آزار و اذیت سیاسی، قومی یا مذهبی (مثلا آدم ربایی، بردگی و تجاوز به عنف زنان یزدی توسط شبه نظامیان تروریستی IS در عراق).
 • آزار و شکنجه خاص زنان به عنوان مثال سنگسار یا سقط جنین اجباری و یا تهدید به آن به منظور اجرای هنجارهای حاکم و مفاهیم عرفی اخلاقی.
 • آزار و شکنجه زنان به دلیل عدم حمایت دولت در حوزه خصوصی که تابع دست دوم خواندن زنان در جامعه بوده که شامل موارد زیر است: نقص جنسی زن، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان، فحشا اجباری، خشونت جنسی، حملات اسیدی به زنان و همچنان قاچاق زنان و دختران.

اگر شما در معرض أنواع  آزار و اذیت خاص زنان هستید، میتوانید درخواست کنید تا در طی روند پرونده پناهندگی خود، با یک مصاحبه کننده زن و مترجم زن همکار باشید و مصاحبه پناهندگی شما در بامف (BAMF) با زنان انجام شود. اداره بامف به ندرت دلایل آزار اذیت خاص زنان را به عنوان دلایل بسنده برای پناهندگی می پذیرد. برای مشاوره در این باره به سایت proasyl.de وhandbookgermany.de مراجعه کنید.

ازدواج کودکان

هرگونه ازدواج مدنی یا مذهبی که یکی از دو طرف ازدواج زیر ۱۸ سال  سن داشته باشد، ازدواج کودک محسوب می شود. از ماه جولای ۲۰۱۷، طبق قانون در آلمان، تنها ازدواج شخصی قانونی است و ثبت میشود که ۱۸ سال یا بیشتر از آن سن داشته باشد و با رضایت طرفین ایجاد شده باشد.

قوانین مربوط به ازدواج کودکان همچنان در قبال کسانیکه در بیرون از آلمان ازدواج میکنند و میخواهند همسر یا شوهر شانرا به آلمان بیاورند نیز عملی است و اگر با شخصی ازدواج کنید که در وقت نامزد شدن کمتر از ۱۶ سال عمر داشته است، این ازدواج غیر قانونی است. سند ازدواج شما برسمیت شناخته نمیشود و نمیتوانید برای آوردن شریک زندگی تان درخواست ویزا کنید.

طوریکه گفته شد نامزادی با ازدواج فرق میکند، یعنی با داشتن ۱۶ سال میتوانید نامزاد شوید، اما ازدواج و ثبت رسمی آن فقط با کامل شده سن ۱۸ سال ممکن است.

براساس آمار، در حال حاضر پرونده ۱۴۷۵ ازدواج  زیر سنی در آلمان وجود دارد که در۱۱۵۲ مورد آن  دختران به عنوان کودک عنوان شده اند.

علاوه بر ازدواج کودکان، ازدواج اجباری نیزهمچنان یک مشکل بزرگ است. ازدواج اجباری به ازدواج ی گفته میشود که خلاف اراده حداقل یکی از دو طرف ازدواج اتفاق می افتد که البته این نوع ازدواج با ازدواج های سنتی که خانواده ها برای طرفین تصمیم می گیرند  و هیچ یک از آنها ابراز مخالفت نمیکنند، فرق میکند. از فبروری ۲۰۱۵، ازدواج های اجباری بند ۲۴۰ قانون جزا مورد پیگیری قرار میگیرند.

 به عنوان یک مورد جدی مورد محبت قرار می گیرند (بند 240 قانون مجازات) و به شدت در آلمان مجازات می شوند. پیوند خانواده با همسر در آلمان تنها زمانی امکان پذیر است که ازدواج شما به عنوان ازدواج اجباری طبقه بندی نشده باشد.

اگر شما قربانی ازدواج های زیرسنی واجباری هستید و یا در معرض خطر این موارد قرار دارید، می توانید با خط کمک برای بحران ناحیه زاکسنیا در مورد ازدواج اجباری به شماره  چند زبانه ۰۸۰۰۰۱۱۶۰۱۶ به طور ۲۴ ساعته به تماس شوید. 

بهرکشی جنسی و قاچاق زنان

از سال۲۰۰۱ در آلمان فروش سکس قانونی است و به عنوان یک کار به رسمیت شناخته میشود. اما استثمار روسپیگری و بهرکشی سکسی ممنوع و قابل  مجازات است و دلیل این ماده قانون هم حفاظت از کارگران جنسی است. متأسفانه قانون اثر مطلوبی نداشته و استثمار سکسی و قاچاق زنان همچنان یک مشکل عمده است. قاچاق انسان (از جمله قاچاق زنان) یک جنایت سنگین حقوق بشر است. این موضوع به عنوان برده داری  مدرن نامگذاری شده و برای گروه های مجرم و جنایتکاران سازمان یافته با وجود مقررات سخت اتحادیه اروپا علیه قاچاق، یک تجارت سود آور است.

اگر شما هم در این مورد به کمک نیاز دارید، در وب سایت Terre des femmes میتوانید مراکز مشاوره در منطقه خود را پیدا کنید و از آنها کمک بخواهید. اگر ترجیح می دهید مشاوره تلفنی انجام دهید، با خط راهنمای ۰۸۰۰۰۱۱۶۰۱۶ تماس بگیرید.

خشونت علیه زنان و خانه‌ها امن برای زنان

خشونت علیه زنان أنواع  بسیار زیادی دارد و متاسفانه همیشه در حال اتفاق است. مهمتر از همه، خشونت‌های خانگی یک مشکل بزرگ است و در بسیاری از خانواده ها وجود دارد. بر اساس یک نظرسنجی،  از هر چهار زن در آلمان، حداقل یک زن در زندگی خود، خشونت خانگی را تجربه کرده است. برای محافظت از زنان، در سال ۲۰۰۲  قانون حفاظت اززنان در برابر خشونت نافذ شده است. این قانون به پلیس اجازه می دهد تا اقدامات فوری و قبل از دادگاه  را برای محافظت از زنان در معرض خطر عملی کند. به عنوان مثال، مرتکب خشونت خانگی ممکن است بزودترین فرصت خانه مشترک را ترک کند.

اماخشونت علیه زنان چگونه تعریف می شود؟ طبق اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حذف خشونت علیه زنان (UN Declaration on the Elimination of Violence against Women)، خشونت شامل اقدامات، رفتار، گفتار و احساساتی است که به موجب آن به فرد متضرر آسیب ‌های جسمی، جنسی، روحی و یا ناراحت کردن یک زن صرفا به خاطر جنسیت او می شود. به طور مثال اجبار و محرومیت خودسرانه از آزادی یک زن.

در آلمان، موسسات زیادی زنان را در برابر خشونت کمک و حفاظت میکنند که از جمله  میتوان به تعداد زیاد مراکز مشاوره و خانه‌های امن برای زنان اشاره کرد. زنان در معرض خطر به خشونت می توانند برای داشتن زندگی امن تا روشن شدن وضع زندگی شان دراین خانه‌های امن زندگی کنند. آدرس‌های این خانه ها محرمانه هستند و هیچ کس نمی تواند شما را در آنجا پیدا کند. متأسفانه تعداد این پناه‌گاه ها کافی نیست، اما باز هم برای نیازمندان به کمک حتما راهنمایی میکنند.

در این وبسایت (webseite) می توانید پناه‌گاه زنان در منطقه خود را جستجو کنید و اگر ترجیح می دهید مشاوره تلفنی انجام دهید، با خط راهنمای ۰۸۰۰۰۱۱۶۰۱۶ تماس بگیرید.. برای گرفتن وقت مشاوره هم به وب سایت‌های  www.frauen-gegen-gewalt.de و  frauenhauskoordinierung.de مراجعه کنید.

تجاوز جنسی، رابطه جنسی اجباری و آزار اذیت جنسی

بین آزار و اذیت جنسی به زور یا تجاوز جنسی  زیاد تفاوتی نیست بیشتر منظور این موضوع، اجبار به اعمال جنسی از طریق خشونت یا تهدید و بدون اراده طرف مقابل است. شکل نهایی اجباری جنسی تجاوز است. آزار جنسی زمانی اتفاق می افتد که شما اعمال ذیل انجام دهید.

 • بدون خواسته فردی را لمس کردن
 • نگاه‌های عمیق ومعنی دار
 • آزار و اذیت های جنسی
 • مجبور کردن به رابطه جنسی
 • مجبور کردن به تماشای دیگران که حال انجام اعمال جنسی هستند
 • توهین به دلیل جنسیت
 • صدا زدن به نامهای نامناسب

آزار های جنسی می تواند توسط یک غریبه، آشنا، دوست، همکار یا رئیس به طور عادی در خانه یا محل کار رخ دهد. آزار جنسی، اجبار به سکس و یا تجاوز در آلمان از مجازات های جنایی هستند و مانند بسیاری از کشورهای دیگر با آن مقابله جدی میشود. قربانیان می توانند به طور مستقیم به پلیس مراجعه کنند و یا با مراکز مشاوره در این‌باره تماس بگیرند. اگر میخواهید پرونده تان سری و محفوظ بماند هم این حق را دارید. اگر در حال حاضر مورد آزار و تهدید قرار می گیرید، برای مثال در مرکز اقامت پناهجویان، می توانید با کارکنان اجتماعی کمپ بگوئید و ختی بخواهید محل اقامت تانرا عوض کنند.

در این وبسایت (webseite) می توانید پناه‌گاه زنان در منطقه خود را جستجو کنید و اگر ترجیح می دهید مشاوره تلفنی انجام دهید، با خط راهنمای ۰۸۰۰۰۱۱۶۰۱۶ تماس بگیرید.. برای گرفتن وقت مشاوره هم به وب سایت‌های  www.frauen-gegen-gewalt.de  و  frauenhauskoordinierung.de مراجعه کنید.

درجات تحصیلی در آلمان

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

لیسانس (Bachelor)

لیسانس یک مدرک اولیه دانشگاهی است که در سراسر اروپا و در بسیاری از کشورها جهان به رسمیت شناخته شده است. دوره لیسانس به عنوان دوره کارشناسی („grundständige Studien“) شناخته می‌شود. برخلاف دوره کارشناسی ارشد یا فوق‌لیسانس یا ماستر، شما برای شروع دوره لیسانس نیازی به داشتن مدرک دانشگاهی قبلی ندارید. به طور کلی، شما طی سه یا چهار سال (نظر به رشته تحصیلی) تحصیل در یک دانشگاه می‌توانید مدرک لیسانس خود را کسب کنید. طی این دوره تحصیلی شما معلومات و فنون اولیه و پایه‌ای رشته‌ای را که انتخاب کرده اید را یاد میگیرید و بعد از اتمام دوره به شما مدرک تحصیلی لیسانس داده می‌شود. بعد تحصیل در رشته های علوم انسانی، شما مدرک لیسانس (B.A) به دست میاورید. در موضوعات علوم اجتماعی و ساینس، مدرک لیسانس (B.Sc) به دست خواهید آورد. اما اگر مهندسی بخوانید، مدرک لیسانس (B.Eng) در مهندسی خواهید داشت. با این درجه علمی میتوانید راحت وارد بازار کار شوید و اگر میخواهید تحصیلات تان را ادامه دهید، می توانید برای درجه ماستری ثبت نام کنید. لیست کاملی از دوره‌های لیسانس موجود در رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های آلمان را می‌توانید در وب‌سایت studis-online.de پیدا کنید.

ماستر یا فوق لیسانس (Master)

کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) یک مدرک دانشگاهی که می توانید پس از دریافت مدرک لیسانس خود را آنرا کسب کنید. به طور کلی، شما یک یا دو سال ( نظر به رشته تحصیلی) باید تحصیل کنید تا این مدرک را بدست بیاورید. طی این دوره تحصیلی شما در یک یا دو زمینه خاص مطالعات انجام میدهید و تخصص میگیرید. بعد از فراغت از تحصیل برای شما مدرک ماستر صادر می‌شود: در رشته های علوم انسانی، شما مدرک  ماستر به بنام کارشناس در هنرها (Master of Arts   یا M.A.) به دست میاورید. در موضوعات علوم اجتماعی و ساینس، مدرک ماستر(Master of Science  یا M.Sc) به دست خواهید آورد. اما اگر مهندسی بخوانید، مدرک ماستر (M.Eng) در مهندسی خواهید داشت. با کسب این درجات علمی میتوانید در سطوح بالاتری وارد بازار کار شوید. در وب‌سایت studis-online.de لیست کاملی از دوره‌های ماستر در دانشگا‌ه‌های مختلف آلمان را می‌توانید پیدا کنید.

امتحان دولتی (Staatsexamen)

برخی از رشته های علمی دانشگاهی بخشی از سیستم تحصیلی لیسانس و ماستر(فوق لیسانس) نیستند. اگر شما می خواهید دکتر، وکیل، معلم و یا داروساز شوید، باید دو امتحان (Staatsexamen)  مشکل دیگر را بعد از بدست آوردن مدرک تحصیلی تان در هرکدام از این رشته های سپری کنید. بعد ازاتمام دوره تحصیلی تان ابتدا اولین آزمون دولتی (Erstes Staatsexamen) در همان رشته را باید موفقانه سپری کنید و با رضایت بخش بودن نتایح تان، میتوانید در امتحان دوم (Zweites Staatsexamen)  اشتراک کنید. بعد از آن شما اجازه دارید که به عنوان دکتر معلم وکیل یا دارو ساز شروع به فعالیت کنید.

دکترا (Doktor)

اگر بعد از بدست آوردن درجه تحصیلی در مقطع ماسترهنوز هم میخواهید به تحصیل ادامه دهید، میتوانید برنامه دکترا را تعقیب کنید. طول این دوره تحصیلی بستگی به رشته‌ای دارد که شما انتخاب میکنید و معمولا بین دو تا پنج سال طول میکشد. این دوره تحصیلی بیشتر روی تحقیقات و نوشتن نامه های علمی تمرکز دارد. برای درخواست یا پیوستن به یک برنامه دکترا، اول باید پروفسور یا استادی (Doktorvater یا Doktormutter) را در همان رشته پیدا کنید که مایل باشد شما را به عنوان دانشجوی دکترا بپذیرد. همین که توانستید موافقه استاد راهنمای تان را بگیرید، میتوانید در برنامه دکترا در یک دانشگاه ثبت نام کنید.

لیسانس فنی حرفه ای دوگانه (duales Studium)

درجه های تحصیلی حرفه ای دوگانه (ausbildungsintegriertes duales Studium)، نوع خاصی از برنامه تحصیلی هستند. درکنار ساعت های درسی در دانشگاه دوره های فنی حرفه ای را در یک شرکت یا موسسه را فرا میگیرید. این نوع درجه های تحصیلی بیشتر در بخش‌های تجارت مهندسی رایج است. اطلاعات بیشتر در این مورد را در فصل آوسبیلدونگ‌های دوگانه پیدا می‌کنید.

درجه های تحصیلی حرفه ای دوگانه (ausbildungsintegriertes duales Studium)، نوع خاصی از برنامه تحصیلی هستند. درکنار ساعت های درسی در دانشگاه دوره های فنی حرفه ای را در یک شرکت یا موسسه را فرا میگیرید. این نوع درجه های تحصیلی بیشتر در بخش‌های تجارت مهندسی رایج است. اطلاعات بیشتر در این مورد را اینجا پیدا بیابید.

در بعضی دیپلم های دانشگاهی نیز دانشکده های دوگانه وجود دارد که شامل دوره های آسبیلدونگ نیز میشود و بنام (ausbildungsintegriertes duales Studium) یاد میشود و نوع خاصی از برنامه تحصیلی است در پایان شما دیپلوم و یک مدرک حرفه ای به رسمیت شناخته شده به دست می‌آورید.

گرفتن مدرک فنی و حرفه‌ای معمولا بین سه و پنج سال طول می‌کشد. در اغلب موارد، بخش عملی به دو سال محدود میشود تا مطمئن شوید که وقت کافی برای بخش دانشگاهی و تئوری وجود دارد. گام اول این است که در یک شرکت که مسئول آموزش عملی شما خواهد بود ثبت نام کنید. سپس انها شما را برای ثبت نام در دانشگاه مورد نظر همکاری میکنند.

لیستی از دوره های دیپلوم های دوگانه با بخش های فنی وشرکت هایی ارائه کارآموزی در این بخش را  بر روی Ausbildung Plus در دسترس است. در قسمت جستجو بنویسید «ausbildungsintegriertes duales Studium» و در باره رشته مورد علاقه تان بخوانید، اما باید زودتر از وقت معینه اقدام کنید. اطلاعات بیشتر در مورد دیپلوم‌های دوگانه  را وب‌سایت azubi.de بیایبد.

برای راه یافتن به دانشگاه درآلمان، شما نیاز به حداقل  داشتن دیپلوم از مدرسه دارید. قبل از درخواست برای ورود به دانشگاه شما باید مطمئن شوید که آیا مدرک فراغت از مدرسه شما معادل این مدرک در آلمان (Abitur” or “Allgemeine Hochschulreife) است یا خیر. اگر می خواهید در یک دانشگاه تحصیل کنید حتما نیاز به گواهی کالج فنی پیشرفته (Fachhochschulreife) دارید و اگر میخواهید در یک دانشگاه فنی حرفه‌ای تحصیل کنید، فراعت از مدرسه (Zeugnisbewertung) هم کافی است.

اگر در کشور متبوع خود تحصیل کرده اید اما به اتمام ختم نشده، ممکن بتوانید در آلمان به ادامه همان رشته تحصیل کنید، البته این بستگی به رشته و سیستم کریدت های علمی کشور شما میشود اینکه آیا اسناد شما در آلمان برسمیت شناخته (Akademische Anerkennung) میشود یا خیر. اطلاعات بیشتر در باره برنامه برسمیت شناختن مدارک تحصیلی را در وب‌سایت anerkennung-in-deutschland.de بخوانید.

تحصیلات عالی و دانشگاه‌ها در آلمان

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان Leave a Comment

انواع مختلفی از دانشگا‌ه‌ها و مراکز تحصیلات عالی در آلمان وجود دارد که می‌توان از میان آنها انتخاب کرد؛ از جمله صدها دانشگاه، کالج، مدارس حرفه‌ای و آموزگاه‌های علوم کاربردی،‌ کالج‌های موسیقی و هنر و بسیاری موسسات آموزشی دیگر. این موسسات آموزشی عالی در آلمان تحت عنوان کلی “Hochschule” شناخته می‌شوند. بعضی از این موسسات دولتی هستند و بعضی دیگر از آنها توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. در موسسات آموزشی خصوصی معمولا پرداخت شهریه تحصیلی الزامی است. پیدا کردن یک دانشگاه یا موسسه آموزشی ایده‌آل کار آسانی نیست، اما با مطالعه این صفحه شما می‌توانید معلومات خود در مورد أنواع مختلف موسسات آموزش عالی در آلمان را افزایش بدهید تا بهتر بتوانید انتخاب کنید.

دانشگاه Universität

دانشگاه‌ها موسسات علمی-آموزشی هستند که بیشتر بر آموزش نظری و تئوریک تمرکز دارند. آموزش در دانشگاه‌ها، بر خلاف موسسات آموزشی حرفه‌ای ((“Berufsakademien”) و دانشگاه‌های علوم کاربردی (“Fachhochschule”) جنبه عملی چندانی ندارد. در دانشگاه شما می‌توانید رشته مورد علاقه خود را برای تحصیل انتخاب کنید: معمولا در همه دانشگاه‌ها گروه‌های آموزشی مثل زبان‌ها و مطالعات فرهنگ، حقوق، علوم طبیعی، پزشکی، کشاورزی و جنگلداری، اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم تغذیه و مهندسی وجود دارد. گروه آموزشی زبان‌ها و مطالعات فرهنگ را تنها در دانشگاه می‌توان پیدا کرد- یعنی رشته‌های مربوط به این گروه آموزشی در أنواع دیگر موسسات آموزش عالی ارايه نمی‌شود و شما برای تحصیل این رشته‌ها حتما باید به دانشگاه بروید. دانشجویانِ دانشگاه معمولا در کنار رشته اصلی خود می‌توانند یک رشته دومی را نیز به عنوان رشته فرعی انتخاب کنند. فعالیت‌های روزمره دانشگاه مانند حضور در کلاس‌ها و غیره چندان تحت کنترل مدیریت نیست؛ در نتیجه بر عهده هر دانشجوست که خود برای زندگی تحصیلی خود برنامه ریزی کند.

دانشگاه های علوم کاربردی Fachhochschule 

دانشگاه‌های علوم کاربردی در آلمان به نام  “Fachhochschule” یا “Hochschule” شناخته می‌شوند. این دانشگاه‌ها بیشتر به آموزش علوم کاربردی می‌پردازند تا مباحث نظری. در این مراکز تحصیلات عالی، ترم‌های مختلفی به آموزش‌های عملی و یا کارآموزی اختصاص داده می‌شوند. بعلاوه فعالیت‌های آموزشی در این مراکز کنترل‌شده‌تر از دانشگاه‌هاست- کلاس‌ها کوچک‌تر هستند و تعداد دانشجوها در آن‌ها به اندازه دانشگاه‌ها زیاد نیست. در دانشگاه‌های علوم کاربردی می‌توان رشته‌های بسیاری را دنبال کرد اما رشته‌هایی مانند زبان‌شناسی و مطالعات فرهنگ در این دانشگاه‌ها رائه نمی‌شوند. برای تحصیل در این دانشگاه‌ها، لازم است که دانشجو دارای “Fachhochschulreife” (مدرک ورود به دوره‌های آموزش شغلی) باشد و داشتن دیپلم یا  ” Abitur ” الزامی نیست. در سیستم آموزشی آلمان، ” Abitur ” بالاترین مدرک فراغت از مدرسه محسوب می‌شود و  “Fachhochschulreife” در رتبه دوم قرار دارد.

موسسه آموزش عالی حرفه‌ای Berufsakademie

مراکز آموزش عالی حرفه‌ای یا مراکز دانشگاهی دوگانه  (“duale Hochschulen”)   مختص دانشجویانی‌ست که قصد دارند مدرک تحصیلی دوگانه کسب کنند.  در یک دوره تحصیلی دوگانه، شما در یک شرکت یا کارخانه آموزش عملی می‌بینید و هم‌ زمان در یک موسسه آموزش عالی حرفه‌ای دانش نظری لازم را کسب می‌کنید. به بیان دیگر دوره تحصیلی شما به دو بخش آموزش عملی و تئوری تقسیم می‌شود. شروع ترم در مراکز آموزش عالی حرفه‌ای معمولا در ماه سپتامبر یا اکتبر است. در وبسایت studis-online.de می‌توانید لیست کاملی از مراکز آموزش عالی حرفه‌ای در سرتاسر آلمان را پیدا کنید.

اکادمی های هنرها و موسیقی Musik- und Kunsthochschule

اگرمی خواهید دررشته‌هایی مانند موسیقی، هنرهای تجسمی، فیلم، تاتر و هنرهای نمایشی تحصیل کنید، باید در آکادمی هنرها و موسیقی، آکادمی فیلم و تلویزیون و یا آکادمی تاتر و هنرهای نمایشی ثبت نام کنید. در اغلب این کالج‌‌ها باید برای ورود یک آزمون ورودی را پشت سر بگذارید- برای ورود به بعضی‌ از آکادمی‌های هنرها و موسیقی لازم است که دیپلم یا “Abitur” نیز داشته باشید. با این حال این آکادمی‌ها برای افرادی که استعداد قابل توجهی در رشته خاص خود دارند گاهی استثنا قائل می‌شوند. بعضی از آکادمی‌های هنرها و موسیقی در آلمان هم هستند که برای ورود به آنها نیازی به داشتن دیپلم یا “Abitur” ندارید. در وب‌سایت studis-online.de می‌توانید لیست کاملی از آکادمی‌های هنر، کنسرواتوارهای موسیقی و کالج‌های فیلم و تلویزیون یا هنرهای نمایشی و تئاتر را پیدا کنید.

دانشگاه الهیات Theologische Hochschule

دانشگاه الهیات مختص کسانی است که قصد تحصیل الهیات دارند. این دانشگاه‌ها معمولا توسط کلیسا اداره می‌شوند. اگر شما قصد دارید علوم مذهبی بخوانید باید به دانشگاهی بروید که الهیات مذهبی که شما به آن اعتقاد دارید در آن ارائه می‌شود. در وب‌سایت studis-online.de می‌توانید لیست کاملی از دانشگاه‌های الهیات در آلمان را پیدا کنید.

کالج مدیریت عمومی  Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung

کالج‌های مدیریت عمومی زیر نظر دولت فدرال آلمان و یا دولت‌های محلی در ایالات مختلف اداره می‌شوند. هدف اصلی این کالج‌ها این است که افرادی متخصص برای ادارات مختلف دولتی در حوزه اقتصاد، پلیس و سایر بخش‌های خدمات دولتی تربیت کنند. در این دوره‌ها آموزش‌های نظری در کالج مدیریت عمومی صورت می‌گیرد و آموزش‌های عملی در اداره‌های دولتی مربوطه. دانشجویان این کالج‌ها طی دوران آموزش عملی خود حقوق دریافت می‌کنند و به همین دلیل شامل دریافت کمک هزینه یا  ” BAföG ” نمی‌شوند. به یاد داشته باشید که شما نمی‌توانید مستقیما برای ورود به این کالج‌ها درخواست بدهید؛ بلکه باید اول به سازمان یا اداره‌ای که مایل هستند برای آنها کار کنید (مثلا پلیس) مراجعه کنید و به آنها درخواست بدهید. اداره مربوطه پس از بررسی درخواست شما تصمیم می‌گیرد که آیا شما می‌توانید در برای آموزش شغل مورد نظر در کالج مدیریت عمومی ثبت‌نام کنید یا نه. در وب‌سایت studis-online.de  می‌توانید لیست کامل کالج‌های مدیریت عمومی در آلمان را پیدا کنید.

به دلیل متفاوت بودن نظام آموزشی و تحصیلی درشانزده ایالت فدرال آلمان، شما به تعداد دیگری از نهادهای دانشگاهی برخواهید خورد. به عنوان مثال، بادن وورتمبرگ دارای دانشگاه های خاص آموزش و پرورش (Pädagogische Hochschule) است که بیشتر شامل رشته های تربیت معلم میشود. علاوه بر این، کلیسا های کاتولیک و پروتستان موسسات تحصیلی خاص خودشان را دارند که شامل رشته های زیاد غیر مذهبی هم میشود. همچنان تعداد زیادی از دانشگاه های خصوصی وجود دارند که توسط دولت به رسمیت شناخته شده اند و مدارک شان مساوی با مدارک دانشگاه های دولتی است.

 

قانون اساسی آلمان

نیک احدپوراطلاعاتی در مورد کشور آلمان, مهاجرت به آلمان, وکالت و حقوق قضائی در آلمان Leave a Comment

دانستن نکاتی از کتاب قانون اساسی آلمان کمک زیادی به فهم دقیق کارکرد سیاست و قانون در آلمان می کند. مهاجرت به آلمان، مهاجرت به کشوری آزاد، امن و ثروتمند است. تمامی این مزایا نتیجه قانونمدار بودن تک تک شهروندان این کشور است که در سایه احترام به قانون پیشرو آلمان، از تمامی مزایای آن بطورجمعی بهره مند میشوند.

بیمه های اجباری برای مهاجرین

بیمه های اجباری برای مهاجرین

نیک احدپورپاسخ به سوالات شما, ثبت شرکت در آلمان, ویدیو Leave a Comment

متقاضیان مهاجرت به آلمان می بایستی در بدو ورود به آلمان و قبل از اتمام اعتبار بیمه مسافرتی خود، اقدام به عقد قرارداد بیمه درمانی کنند. همچنین اگر سن مهاجر بالای 45 سال باشد، متقاضی می بایستی یا اقدام به عقد قرارداد بیمه بازنشستگی خصوصی نماید و یا اینکه زیر پوشش بیمه بازنشستگی دولتی قراربگیرد.

اینکه هزینه این بیمه ها چقدر است بستگی به سن و وضعیت بدنی شما دارد. کارشناس بیمه موسسه آقای پژمان پیرو و سایر همکاران مربوطه به شما برای پیداکردن بهترین شرکت بیمه و عقد قرارداد کمک مینمایند. 

 

پژمان پیرو – کارشناس بیمه موسسه مهاجران برتر