فرم ارزیابی درخواست مهاجرت برای پزشکان و پرسنل درمانی

لطفأ قبل از اقدام به تکمیل فرم، در بخش وبلاگ ما مطالعه و از شرایط کسب و کار و زندگی در آلمان آگاه شوید.

موسسه ما در زمینه مهاجرتپزشکان و کادر درمانی نیز فعالیت میکند. لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمائید و در آخر بر روی کلید ارسال کلیک نمائید. اطلاعات شما نزد موسسه محفوظ است. هیچکدام از کارشناسان ما اسم و آدرس، شمارا نمیبینند. لطفا از فرستادن بیش از یک بار این فرم جز در مواردی که در تکمیل فرم قبل، اشتباهی صورت گرفته خودداری نمائید.

لطفأ فقط 4 رقم سال تولد شمسی
درصورت عدم پاسخ امکان کارشناسی وجودندارد
به طور مثال (پزشک عمومی و یا لیسانس پرستاری)
بطور مثال دانشگاه پزشکی تبریز
درصورت داشتن سابقه کار، محل کار و سنوات شغلی را ذکر نمائید
زبان آلمانی اجباریست (B1)
درصورت عدم پاسخ امکان کارشناسی وجودندارد
درصورت عدم پاسخ امکان کارشناسی وجودندارد
تمامی اطلاعات شما بدون اسم و آدرس به کارشناس مربوطه ارجاع می شود.
لطفا در صورت دریافت شماره پرونده از نماینده معرف آن را در این قسمت بنویسید