فرم ارزیابی درخواست مهاجرت از طریق ثبت شرکت

لطفأ قبل از اقدام به تکمیل فرم، در بخش وبلاگ ما مطالعه و از شرایط کسب و کار و زندگی در آلمان آگاه شوید.

موسسه ما در زمینه مهاجرت از طریق ثبت شرکت و سرمایه گذاری در آلمان فعالیت میکند. لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمائید و در آخر بر روی کلید ارسال کلیک نمائید. اطلاعات شما نزد موسسه محفوظ است. هیچکدام از کارشناسان ما اسم و آدرس، شمارا نمیبینند. لطفا از فرستادن بیش از یک بار این فرم جز در مواردی که در تکمیل فرم قبل، اشتباهی صورت گرفته خودداری نمائید.

لطفا جهت پناهندگی از تکمیل کردن این فرم خودداری فرمائید. موسسه ما به سوالات درمورد پناهندگی یا ورود غیرقانونی به آلمان جوابگوی هیچ سوالی نیست. لطفا از تکمیل تمامی فرم های دیگر نیز خودداری فرمائید.

لطفأ فقط 4 رقم سال تولد شمسی
درصورت عدم پاسخ امکان کارشناسی دقیق وجودندارد
درصورت عدم پاسخ امکان کارشناسی دقیق وجودندارد
درصورت عدم پاسخ امکان کارشناسی وجودندارد
درصورت عدم پاسخ امکان کارشناسی دقیق وجودندارد
درصورت عدم پاسخ امکان کارشناسی وجودندارد
تمامی اطلاعات شما بدون اسم و آدرس به کارشناس مربوطه ارجاع می شود.
لطفا در صورت دریافت شماره پرونده از نماینده معرف آن را در این قسمت بنویسید